Fractie Veenendaal

De nieuwe fractie bestaat uit Yvonne Bottema, Leo Nooteboom, Peter van Yren, Henk Vernout, Corné Kelfkens, Marc-Jan van Dam en Aylin Cingil.

De portefeuilleverdeling:


Ondersteunend commissielid:
Yvonne
- mobiliteit Corné
- openbare ruimte / groen Henk
- duurzaamheid / circulaire economie Marc-Jan
- milieu / klimaatadaptatie   Marc-Jan
- energietransitie Marc-Jan
- openbare orde / APV Henk
- sociaal domein (jeugdhulp, welzijn, vrijwilligerswerk)  Marc-Jan
- financiën (gemeentelijke belastingen) Corné
- burger en bestuur (participatie) Corné
Leo
- ruimtelijke ontwikkeling  Henk
- wonen Henk
- grondbeleid Henk
- parkeerbeleid Corné
- cultureel erfgoed Henk
- financien (P&C) Henk
- veiligheid Corné
- sociaal domein (WMO)  Marc-Jan
Peter
- economie Corné
- gemeentelijk vastgoed / accomodatiebeleid Henk
- parkeerexploitatie  Corné
- sociaal domein (werk en inkomen) Corné
- cultuur Henk
- participatie / integratie / diversiteit  Henk
- recreatie / toerisme Henk
- onderwijs  Marc-Jan
- sport Marc-Jan