Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Liberaal naar Duurzaam Veenendaal

  20 maart − Deze maand bespreekt de raad hoe Veenendaal kan werken naar een ‘Duurzaam 2050’. De VVD ziet het belang van verduurzaming maar wil dit niet overhaasten. Volgens ons moeten er prioriteiten gesteld worden en is er voor algemeenheden, wensdenken en verboden geen plaats. Lees verder

 • VVD Veenendaal voor neutraal uniform boa's zonder religieuze uitingen

  23 februari − De VVD Veenendaal heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de toepassing van de landelijke Richtlijn lifestyle-neutraliteit voor boa’s in Veenendaal. Deze Richtlijn, die volgt op de al langer bestaande Gedragscode lifestyle-neutraliteit voor politieambtenaren, geeft aan dat het ook voor boa’s wenselijk is dat zij als handhavers, net als de politie, een neutrale, seculiere, professionele en daarmee veilige uitstraling tijdens hun werkuitvoering hebben. De Richtlijn is in juni 2022 vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid en wordt ondersteund door de BOA-bond. Lees verder

 • Van start op de koopwoningmarkt

  © Rijnpost Veenendaal

  24 januari − Starters op de koopwoningmarkt kunnen gebruik maken van startersleningen waarmee hun eerste koopwoning betaalbaarder wordt. Lees verder

 • Weg met die rangorde urgentiehouders

  © Rijnpost

  13 december − In de Huisvestingsverordening staat een rangorde waarin woningzoekenden met urgentie in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning voor een sociale huurwoning. Statushouders (= asielzoekers met permanente verblijfsvergunning) staan in die rangorde op de tweede plek. De VVD heeft er moeite mee dat een alleenstaande jonge statushouder voorrang heeft op een woning boven bijvoorbeeld een gebroken gezin. Lees verder

 • Parkeren betaalbaar houden

  16 november − De binnenstad aantrekkelijk houden voor bezoekers door parkeertarieven zo laag mogelijk te houden. Dat staat voor de VVD voorop bij de behandeling van dit onderwerp tijdens de komende raadsvergadering. Door betaald parkeren op zondag in te voeren kunnen de uurtarieven laag blijven. Lees verder

 • Algemene politieke beschouwingen

  02 november − Tijdens de algemene politieke beschouwingen, sprak onze fractievoorzitter over hoe de VVD Veenendaal aankijkt tegen de begroting voor het komende jaar. Lees verder

 • Hoopvol doorgaan!

  02 november − Tot het nieuwe kabinet duidelijkheid heeft gegeven over onze financiën, is er onzekerheid. Maar ga je vervolgens uit van vrees voor het ergste scenario en daarmee nu alle Veenendalers confronteren met miljoenen aan bezuinigingen en lastenverzwaringen? Of ga je uit van hoop dat een nieuw kabinet ruimte biedt, waardoor belangrijke investeringen in Veenendaal door kunnen gaan? De VVD kiest voor het laatste en is enthousiast dat het college de keuze heeft gemaakt om nu niet te bezuinigen maar te investeren in nieuwe scholen, bibliotheek en woningen. Lees verder

 • Meer ruimte voor evenementen!

  © Rijnpost

  06 oktober − De VVD ziet volop kansen in het nieuwe Evenementenbeleid maar pleit ook voor een balans tussen festiviteiten, overlast en overbodige regelzucht. Lees verder

 • Lawaaiflitspalen als wapen tegen asociaal verkeersgedrag?

  © Motorblog

  21 september − Op steeds meer plekken in Veenendaal is er sprake van (ernstige) geluidsoverlast als gevolg van asociaal verkeersgedrag. Het gaat dan bijvoorbeeld over hard optrekkende/afremmende voertuigen en/of knallende (illegale) uitlaten. Naast de verkeersveiligheid is tevens sprake van afname van woonplezier en gezondheidsrisico’s bij omwonenden. Er zijn in Veenendaal een aantal straten te benoemen, bekend bij de VVD zijn de Prins Clauslaan, Grote Beer, Kerkewijk en Rondweg West. Lees verder

 • VVD Veenendaal: vragen over donaties gemeente Veenendaal aan buitenland

  19 september − Recent werd bekend gemaakt dat de gemeente Veenendaal, na de donatie aan Turkije begin dit jaar, nu ook geld voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko heeft gedoneerd. Gezamenlijk zo'n € 135.000,-. De VVD heeft hier vragen over gesteld. Lees verder

 • Sloop en nieuwbouw om de historie te handhaven

  13 september − Met enige regelmaat schrijft de VVD over de noodzaak om door te bouwen aan Veenendaal. Dat is nodig om in de enorme woningbehoefte te voorzien. Omdat Veenendaal tegen zijn gemeentegrenzen aanloopt, moeten we ook durven kijken naar slooplocaties. De enorme fabriekshal die in 1958 achter het vooroorlogse pand van de Ritmeester aan de Kerkewijk is geplakt, is zo’n locatie. Mag die gesloopt worden voor herontwikkeling? Lees verder

 • Westersingel: papieren wensen en de harde praktijk

  © Gemeente Veenendaal

  19 juli − In februari heeft de raad de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van twee jaren vijftig flats van de woningcorporatie aan de Westersingel vastgesteld. Het voorstel vanuit het college is toen door de gemeenteraad gewijzigd. Met het streven naar groene gevels en meer ruimte om hoger te bouwen was de VVD het eens. Maar wij waren tegen de wijziging om vooral heel veel goedkope woningen te realiseren. Die wijziging, die helaas wel een meerderheid haalde, strandt op de harde praktijk. Lees verder

 • Niet tobben, maar lobbyen

  03 juli − Dit jaar is er geen kadernota maar een beleidsarme kaderbrief. Veel beleid is “on-hold” gezet, uit vrees voor “ravijnjaar” 2026. Vanaf dat jaar is onduidelijk welke bedragen gemeenten mogen verwachten vanuit Den Haag. De VVD wil niet dat de gemeente zich zo maar neerlegt bij eventuele financiële tekorten, met het risico dat deze via bezuinigingen op het bordje van onze inwoners komen. We verwachten juist dat het college, met andere gemeenten, een stevige lobby voor duidelijkheid naar het Rijk voert. Nu, uit angst, beslissingen nemen kan nooit goed uitvallen. Lees verder

 • Borrelbetutteling

  © de Gelderlander

  21 juni − Voor de horeca gelden veel regels, omdat we willen dat de gasten veilig zijn en goed eten en drinken krijgen. Voor alcohol gelden extra regels, zoals bijvoorbeeld minimumleeftijden. Gelukkig is alcoholmisbruik door de jaren heen afgenomen en in Veenendaal ligt het lager dan gemiddeld. De gemeente geeft aan dat er geen grote problemen met alcoholmisbruik zijn. Dit toont voor de VVD aan dat de Veense horecaondernemers en hun gasten op een verantwoordelijke manier met alcohol omgaan. Lees verder

 • De Pol, participatie en parkeerplaatsen

  24 mei − In de wijk De Pol zijn de straten toe aan een herinrichting. Ook de Stadhouderslaan is daarbij aan de beurt. Voor de herinrichting van deze brede groene laan met bomen in het midden is er een goed participatieproces geweest. Participatie betekent echter niet dat je het altijd eens moet worden. Lees verder

 • Veenendaal verdient een theater!

  © Govert Govers

  26 april − De uitgangspunten voor een nieuw te bouwen theater staan deze maand op de agenda van de raad. Voor de VVD is het helder: het huidige gebouw is op, daarom moet er moet zo snel mogelijk een nieuw theater komen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die pleiten tegen een theater. Lees verder

 • Aan de slag met nieuwe schoolgebouwen

  22 maart − De scholen in Veenendaal-Oost kampen met ruimtetekort. Al jaren wordt er gediscussieerd over de beste manier om dit op te lossen. Er werd een voorstel aangenomen om een grote school te bouwen in Groenpoort, maar dat bleek helaas niet haalbaar. Sindsdien zijn er talloze mogelijkheden en scenario’s onderzocht, omdat de wensen en eisen van alle betrokken partijen niet verenigbaar bleken. Er ligt nu een voorstel dat objectief beschouwd een eerlijke, verantwoorde en uitgebalanceerde oplossing biedt. Lees verder

 • Verbetering entree Foodvalley

  22 februari − De VVD is verheugd met het rondkomen van de financiering voor de verbreding van de Rijnbrug. Het nieuws dat de financiering rond is, is op korte termijn goed voor de regio Foodvalley. Lees verder

 • Focus op een veilige buurt!

  25 januari − De gemeenteraad mocht feedback geven op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de komende jaren. Wat de VVD betreft een mooi document, maar bij het focuspunt ‘Digitale Veiligheid’ vragen wij ons de lokale noodzaak af. Lees verder