• Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Interview Ruben Schoeman met de Gelderlander

  14 juni − Ook de VVD kent een opvallende nieuwkomer. Ruben Schoeman is immers nog maar 19 jaar. Inmiddels heeft hij zijn eerste schriftelijke vragen al gesteld. ,,Veenendaal is vrij hard gestegen op de landelijke misdaadlijst. Dat is niet erg best. Vooral het aantal zware misdrijven is gestegen. Omdat er dit jaar een nieuw integraal veiligheidsplan komt, wilden we er prioriteit aan geven.’’ Het is een onderwerp dat het kersverse VVD- raadslid wel aanspreekt, net als integratie. (Bron: De Gelderlander) Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over zorgwekkende misdaadcijfers Veenendaal

  © www.politie.nl

  04 juni − Op 26 mei publiceerde het AD de zogenaamde misdaadmeter, een lijst waar voor alle gemeenten in Nederland de criminaliteitscijfers over 2017 zijn opgenomen. Veenendaal is van plek 114 naar plek 75 op de lijst van gemeenten met de meeste misdaden gestegen; het aantal mishandelingen is toegenomen met 23,8%, het aantal vernielingen met 23,6% en het aantal woninginbraken met 5,9%. Dit baart ons zorgen. Lees verder

 • Nieuw fractiebestuur

  01 juni − Ons nieuwe fractiebestuur is per vandaag officieel van start gegaan. De nieuwe fractievoorzitter is Yvonne Bottema, vicefractievoorzitter is Ronald Veen en de fractiesecretaris is Jesper Diepeveen. Lees verder

 • Onze inbreng tijdens bespreking Concept Raadsprogramma

  31 mei − Wij zijn blij en dankbaar dat we het goede resultaat bij de verkiezingen wederom mogen vertalen in het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Samen met ChristenUnie, SGP en ProVeenendaal presenteren we dan ook graag het raadsprogramma 'Iedereen doet mee'! Een programma waar wij zowel qua stijl als qua inhoud erg blij van worden. Qua stijl omdat we de mooie ervaringen van de afgelopen periode willen doorzetten. We betrekken onze inwoners steeds meer bij het beleid, omdat we onderkennen dat daar waardevolle kennis en ideeën zitten. We werken duaal samen als raad en college, waarbij er ruimte is voor wisselende meerderheden. Dit zorgt voor debat en de uitdaging elkaar op basis van argumenten te overtuigen. En daarom laat dit programma net als het vorige veel ruimte aan de raad. Lees verder

 • Ontwikkeling westzijde Groeneveldselaan

  30 mei − De herontwikkeling van de verloederde bedrijfshallen aan de westzijde Groeneveldselaan is al een aantal jaren een vurige wens van velen in de gemeente. Inmiddels heeft een ontwikkelaar voor deze locatie een mooi plan gemaakt. Het idee is een combinatie van perifere detailhandel, 400 woningen en appartementen in een park op het dak van de perifere detailhandel. De gemeente heeft hiervoor een ruimtelijk kader opgesteld. De beperking van de hoogte kan een probleem worden bij de uitvoering van het plan. Lees verder

 • Kom naar het Stadsgesprek over het concept raadsprogramma op 23 mei a.s.

  17 mei − De vier beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, VVD en ProVeenendaal organiseren op woensdag 23 mei een bijeenkomst voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden om het concept raadsprogramma te bespreken. Het doel van dit Stadsgesprek is het concept raadsprogramma te presenteren en reacties op te halen uit de samenleving. Lees verder

 • Coalitieonderhandelingen Veenendaal in afrondend stadium

  09 mei − De beoogd coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn er bijna uit. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan een concept-raadsprogramma voor de periode 2018-2022. De verwachting is dat dit concept op woensdag 16 mei wordt gepresenteerd door de vier fractievoorzitters: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal). Lees verder

 • Parkeren Duivenwal/Weverij

  30 april − De gedachte achter het nieuwe parkeerbeleid is een vereenvoudiging, meer eenduidigheid en daardoor meer handvatten voor handhaving. Voor de diverse bewoners van het centrum ziet de VVD vele voordelen. Echter de bewoners aan de Duivenwal, zo’n 104 in totaal, denken straks als gevolg van de wijzigingen van het nieuwe parkeerbeleid, dat ze niet meer dicht bij hun appartement kunnen parkeren. De VVD denkt dat het wel mee zal vallen. Lees verder

 • Bedankt voor het vertrouwen!

  25 april − Tijdens het schrijven van deze bijdrage is het precies een maand na de gemeenteraadsverkiezingen. In deze eerste bijdrage voor de maandelijkse gemeentepagina willen we dan ook onze kiezers bedanken voor het mooie resultaat dat we mochten boeken. Lees verder

 • Afscheidsreceptie Arianne Hollander

  12 april − Arianne Hollander neemt maandag 23 april tussen 17.00 en 19.00 uur in het gemeentehuis afscheid van Veenendaal. Lees verder

 • Informateur Wouter de Jong biedt verslag aan

  11 april − Informateur Wouter de Jong heeft de verkennende fase om te komen tot een nieuw college in Veenendaal afgerond. Hij biedt het verslag aan de gemeenteraad aan, waarin hij adviseert om de onderhandelingen in te gaan met vier partijen: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal. Op donderdag 12 april geeft de informateur een toelichting op zijn verslag en wordt er door de gemeenteraad over gedebatteerd. Lees verder

 • Verklaring Arianne Hollander

  31 maart − Graag verwijzen wij naar onderstaande verklaring van onze (demissionaire) wethouder in Veenendaal Arianne Hollander en een reactie daarop van de fractievoorzitter van Veenendaal Dylan Lochtenberg. Beide berichten zijn eerder op Facebook gepost. Lees verder

 • Definitieve verkiezingsuitslag GR18

  22 maart − De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is als bovenstaand. De VVD is met een stijging van 3 naar 5 zetels de grootste winnaar en de tweede partij van Veenendaal. De hertelling heeft geen wijzigingen tot gevolg gehad voor de zetelverdeling tussen de partijen. Lees verder

 • Speciale oproep van Mark Rutte aan alle Veenendalers om te gaan stemmen.

  19 maart − Mark Rutte wil iedereen in Veenendaal oproepen om te gaan stemmen op 21 maart. Bij voorkeur op de VVD! Lees verder

 • #1 Dylan Lochtenberg: 'Kansen Pakken'

  19 maart − Onze lijsttrekker Dylan Lochtenberg heeft de drive om Veenendaal nog mooier te maken. Als geboren en getogen Veenendaler heeft hij gezien hoe onze gemeente zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. En er zijn nog volop kansen te pakken. Doe je met ons mee? Stem dan VVD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder

 • #2 Yvonne Bottema: 'Goede bereikbaarheid in combinatie met goede leefomgeving'

  18 maart − Vandaag is het de beurt van onze nummer 2, Yvonne Bottema. ‘Goede bereikbaarheid in combinatie met goede leefomgeving’ zijn haar kernpunten. De afgelopen jaren heeft ze zich als raadslid vooral ingezet om de nadelige effecten van het Diftar afvalinzamelingssysteem te verminderen. Lees verder

 • #3 Ronald Veen: 'De gemeente is er voor u, niet andersom'

  17 maart − Ronald Veen is geen onbekende in de Veense politiek. Ronald: “Mijn drive is om Veenendaal ondernemersvriendelijk en financieel gezond te houden." Hij staat als kandidaat op de derde plek van de kieslijst voor VVD Veenendaal. Lees verder

 • #4 Leo Nooteboom: 'Gemeentepolitiek heeft direct invloed op u'

  16 maart − Vervolgens is het de beurt van Leo Nooteboom. Vanuit zijn kennis en ervaring heeft hij een gefundeerde mening over de rol van de gemeente waar het gaat om het maken van beleid dat van invloed is op bouwen, wonen, de woonomgeving, woongenot en bedrijfshuisvesting. Lees verder

 • #5 Jesper Diepeveen: 'Een nog bruisender Veenendaal'

  15 maart − Vervolgens is het de beurt voor Jesper Diepeveen. Hij staat op plek 5 van de VVD kandidatenlijst te Veenendaal. Hij wil zich inzetten voor een bruisend Veenendaal; een Veenendaal met meer evenementen, waar het parkeren betaalbaar blijft en waar jij je zondag zo in kan vullen zoals je het zelf wil. Lees verder