Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Een stadse entree voor Veenendaal

  25 mei − Met het vaststellen van het laatste deel van het plan aan de 1e Melmseweg komt een mooie hoge en stadse entree voor Veenendaal tot stand. Lees verder

 • Verantwoordelijkheid nemen

  21 april − Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een teleurstellend resultaat bereikt. Onze mooie resultaten van de afgelopen periode hebben we helaas niet kunnen omzetten in een mooie uitslag. Hierdoor past ons in de formatie een bescheiden rol. We willen vooral dat Veenendaal weer een stabiel bestuur krijgt dat naar de inwoners luistert en de uitdagingen van deze tijd kan oppakken. Lees verder

 • Voldoende profijt van fusie Patrimonium en Veenendaalse Woningstichting?

  11 april − De Veenendaalse Woningstichting en Patrimonium Woonservice fuseren tot Veenvesters. Dit levert, zo is de verwachting, een grotere en efficiëntere corporatie op met meer financiële armslag. De VVD begrijpt deze voordelen. Tegelijkertijd zien we dat de klantgerichtheid en service van grote corporaties vaak niet zo goed zijn als bij kleine corporaties. De VVD wil niet dat de bewoners dit soort nadelen ondervinden van de fusie. Sterker nog: bewoners moeten meeprofiteren van de voordelen. Wij zetten ons daarom in voor duidelijke prestatieafspraken met de corporatie(s) over doelgroepen, serviceniveau, onderhoud van de woningen en verduurzaming. Op deze manier plukken ook de bewoners de vruchten van deze fusie. Lees verder

 • Plotselinge overlijden Mila Jansen

  20 maart − Nog steeds in grote schok en met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het bericht dat onze collega Mila Jansen plotseling is overleden. Onze gedachten zijn bij haar man Dennis, haar familie en haar dierbaren. Ook onze politieke collega's bij Lokaal Veenendaal wensen wij veel sterkte toe in de komende tijd. Lees verder

 • Beste Veenendalers,

  09 maart − Het Veenendaal waar ik ooit ben geboren is in de afgelopen 35 jaar op een mooie manier veranderd. We hebben prachtige nieuwe wijken met mooie voorzieningen. We zijn een vrij Veenendaal waar we op zondag naar de kerk kunnen, en ook naar de winkel en de bibliotheek. En ik kan met mijn vriend hand in hand over straat. We zijn het lang niet altijd eens, maar we zijn wel verbonden en betrokken met elkaar. Twee jaar corona en heeft die verbondenheid echter wel onder druk gezet. Zowel in de samenleving als in de politiek staan we vaak met harde woorden tegenover elkaar. De wil om buiten het comfort van het eigen gelijk te stappen en elkaar weer te vinden lijkt kleiner te worden. Die verbondenheid weer herstellen is voor mij persoonlijk de belangrijkste drijfveer. De oorlog in Oekraïne laat zien hoe waardevol en belangrijk het is dat we in vrijheid en democratie samen besluiten nemen. We hebben elkaar immers hard nodig en we zijn nog lang niet klaar. Lees verder

 • VVD Veenendaal: meer ruimte voor evenementen op zondag!

  © Rijnpost

  07 maart − Maximaal zes zondagen per jaar evenementen in Veenendaal. Sinds jaar en dag is dit het compromis in de gemeenteraad. Maar de VVD Veenendaal wil in de volgende periode meer ruimte bieden. Henk Vernout, kandidaat-raadslid: “Laten we de Veense evenementensector én de Veenendalers de ruimte geven die we de afgelopen twee jaar zo gemist hebben.” Lees verder

 • Stadspark, participatie en ambitieuze plannen

  23 februari − Dat aan de kale groene vlakten van het stadspark wat veranderd mag worden is duidelijk. Na een intensief participatie-traject beslist de raad of dit de visie is waarop we verder bouwen. De visie barst van ambitie: van een waterelement, een “urban forest” tot aan een Surfvijver waar ook in gesport kan worden. Lees verder

 • VVD: meer transparantie over de tarieven DEVO

  14 februari − De VVD Veenendaal heeft het college van B&W verzocht om meer transparantie over de wijze waarop de tarieven van DEVO zijn opgebouwd. Dit naar aanleiding van de onrust die recentelijk In Veenendaal Oost is ontstaan over de tariefsverhogingen van DEVO. Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal; “De stijgende gasprijzen zijn een gegeven voor elke Nederlander, maar sommige gebruikers van DEVO hebben het gevoel dat ze meer gedupeerd zijn. De onrust ontstaat mogelijk voor een deel door onduidelijkheid.” Lees verder

 • Openheid of veiligheid?

  10 februari − In oktober heeft een spoeddebat plaatsgevonden naar aanleiding van de berichtgeving in NRC Handelsblad over het zogeheten NTA-rapport. NTA heeft voor de gemeente Veenendaal onderzoek gedaan naar de verschillende Islamitische netwerken en stromingen in Veenendaal. De emoties liepen hoog op en er was veel onduidelijk. Als Raad hebben wij dit met elkaar uitgesproken en daarop besloten om het rapport, mede vanwege het feit dat het NTA-rapport niet meer actueel is, te vernietigen. Helaas bleek de werkelijkheid weerbarstiger en kon het rapport vanwege de Archiefwet en een contractuele overeenkomst tussen de gemeente en NTA niet vernietigd worden. Lees verder

 • Gevaar hoge parkeertarieven geweken

  26 januari − De parkeerexploitatie, die lang een financieel zorgenkindje van de gemeente was, is een eind op weg om sluitend te worden. Dat betekent dat er steeds minder geld bij hoeft vanuit de gemeentelijke reserves. Voor de parkeerders in de gemeentelijke parkeergarages betekent dit dat ze een redelijk tarief blijven betalen. Lees verder

 • Schriftelijke vragen bouwplannen parkeerterrein Station West

  15 januari − De VVD wil woningbouw èn openbare parkeerplekken bij station Veenendaal West. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor woningbouw op dit parkeerterrein. De plannen hebben nu tot gevolg dat het aantal openbare parkeerplaatsen fors wordt ingeperkt en van 85 naar 18 wordt teruggebracht. De VVD denkt dat dit niet nodig is en wil van het college scenario’s ontvangen waarbij hier woningbouw gerealiseerd wordt èn het aantal beschikbare openbare parkeerplaatsen gehandhaafd blijft. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door deze openbare parkeerplaatsen op de onderste bouwlaag/ bouwlagen te realiseren en meer bouwhoogte toe te staan. Lees verder

 • Visie bedrijventerreinen

  15 december − In deze visie worden alle opgaven waar we de komende jaren voor staan behandeld. De visie is erop gericht om de broodnodige m2 voor onze bedrijven zo intensief mogelijk te gebruiken. Daarmee kan in de toekomst voor onze inwoners voldoende werkgelegenheid en daarmee welvaart geboden worden. Daar worden wij als VVD blij van. Lees verder

 • Bangmakerij met bouwhoogten

  13 december − Op plakkaten die op verschillende plaatsen in het Franse Gat zijn aangeplakt, staat een foto van een 26 meter hoge woontoren met wel 15 verdiepingen. Even rekenen: 26 meter hoogte met 3 meter per verdieping betekent maximaal 8 verdiepingen, geen 15. Met 15 verdiepingen is er net iets meer dan 1,5 meter per verdieping. Voor Kabouter Puntmuts zijn de woningen geschikt, voor gewone mensen helaas niet. De verzamelde partijen PvdA, GroenLinks en SP wakkeren echter helaas met bangmakerij de Veense hoogtevrees opnieuw aan. Lees verder

 • Code zwart voorkomen en vrijheden terugkrijgen

  07 december − Wat kan de gemeente extra doen om lokaal het coronavirus onder controle te krijgen? Dat is de vraag die de VVD Veenendaal recent wederom heeft gesteld aan het college. Dat extra lokale inzet hard nodig is, is duidelijk. We hebben gezien dat de Veense besmettingscijfers harder oplopen en dat onze vaccinatiecijfers achter blijven op het gemiddelde in Nederland. Lees verder

 • Ervaring en nieuw talent op lijst VVD Veenendaal

  29 november − “Een prachtige lijst vol enthousiaste Veense toppers die vanuit verschillende ervaringen en achtergronden willen bouwen aan ons mooie Veenendaal. Met dit team ga ik graag de verkiezingen in!” Aldus lijsttrekker Dylan Lochtenberg over de kandidatenlijst van de VVD Veenendaal. Lees verder

 • Cultuurspektakel in het Veen, van amateur tot professional

  24 november − Een theatergebouw, met twee zalen, waar zowel de grote artiesten als de amateurkunstenaars hun ei in kwijt kunnen. Een theatergebouw met daar bovenop hoogbouw versierd met verticaal groen. Het klinkt als een mooie droom, maar aanstaande donderdag heeft de gemeenteraad de keus om stappen te zetten richting zo´n soort theatergebouw. Dit is hard nodig, aangezien het huidige theatergebouw niet meer voldoet. Lees verder

 • VVD presenteert verkiezingsprogramma “Bouwen aan Veenendaal”

  © gemeente Veenendaal

  15 november − De leden van de VVD Veenendaal hebben het verkiezingsprogramma ‘Bouwen aan Veenendaal’ vastgesteld. Belangrijke thema’s zijn ruimte voor wonen en werken, inzetten op een bruisende binnenstad, een betaalbare energietransitie, het verbreden van de Rondweg-Oost en veiligheid. Lijsttrekker Dylan Lochtenberg: “Met dit optimistische programma laten we zien waar we voor staan. Met praktische oplossingen die we samen met onze Veense inwoners opstellen, maken we Veenendaal elke dag weer wat fijner om in te wonen. We hopen op een goede uitslag bij de verkiezingen zodat we zoveel mogelijk van ons programma kunnen realiseren.” Lees verder

 • Bouwen aan Veenendaal zonder verhoging OZB

  03 november − De meerjarenbegroting laat zien dat een OZB verhoging met meer dan de trend niet nodig is. Nu de prijzen voor energie en boodschappen stijgen naast de impact van de coronacrisis, is dat een lichtpuntje voor iedereen. Er hoeft niet te worden beknibbeld op Cultuur, Veiligheid en Onderwijs. Wij blijven ons inzetten om de kostengroei bij WMO en Jeugdhulp in de hand te houden. Wij blijven druk zetten op de provincie voor de verbreding van de Rondweg Oost. En de nieuwbouw in Groenpoort kan van start. Lees verder

 • VVD: Afscheid van een heer in de politiek, lijstduwer Ronald Veen

  29 oktober − Daar waar veelal een populistische manier van politiek voeren de overhand lijkt te krijgen, mag het vertrek van een gentleman niet onopgemerkt blijven. Ronald Veen, raadslid voor de VVD Veenendaal, eerder nog bij de verkiezing van raadslid van het jaar in 2010 geroemd om zijn correcte en succesvolle optreden, stopt na de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en neemt afscheid. Na 27 jaar actieve betrokkenheid bij de lokale VVD wordt het tijd voor andere zaken. In dit interview blikt hij samen met de afdelingsvoorzitter Inge Walta terug op de afgelopen jaren. Lees verder