Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Aanbieding schilderij de Mussenfabriek

  29 juli − Het schilderij de Mussenfabriek van Koert Noordhof is door Ronald Veen, raadslid aan het Museum Veenendaal in bruikleen aangeboden namens de VVD fractie t.g.v. de opening tentoonstelling 'van industriedorp naar provinciestad, Veenendaal 1960-2020. Lees verder

 • Bijdrage Kaderbrief Raadsvergadering 6 juli 2020

  06 juli − Bijzondere tijden hebben bijzondere gevolgen. Zo staan we nu in de periode van een nieuwe start na een periode van 3 maanden semi-lockdown. En we weten niet eens of dit echt een nieuwe start zal zijn of slechts een tussenfase. Het Coronavirus heeft een enorme impact, zowel financieel, economisch als maatschappelijk. We behandelen vandaag vooral de financiële gevolgen zoals deze zijn geschetst in de Kaderbrief. Geen Kadernota, nee, want er zijn teveel onduidelijkheden en er is geen ruimte voor de diverse partijen om nieuw beleid neer te zetten. Ik sta hier nu voor het derde jaar op een rij te verkondigen dat het ‘krap-an’ is met de gemeentelijke financiën. In het verleden was er toch altijd wel zo’n 3 miljoen aan vrije ruimte in te vullen; dan heb je wat te doen als politiek. Die tijden zijn voorbij. En de Coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop. Maar er is een diepere oorzaak. Lees verder

 • VVD en SGP stellen schriftelijke vragen over windmolens op grensstroken

  02 juli − Beide partijen zijn geen voorstander van hoge windmolens op grondgebied in Veenendaal. Die zullen er ook niet komen, want in samenwerking met andere partijen werd hier vorige maand een streep doorgezet: de meerderheid van de raad vindt dat er geen ruimte voor is op het Veenendaalse grondgebied. De SGP en de VVD willen graag van het college weten of dit uitgangspunt ook zal gelden voor hoge windmolens die door de omliggende gemeenten vlak op Veenendaals grondgebied in de planning staan. Lees verder

 • Keuzes in Coronatijd

  01 juli − Het Coronavirus heeft stevige gevolgen voor de gemeente en onze inwoners. Niet alleen financieel, maar zeker ook maatschappelijk. Wij zijn er enorm trots op hoe onze inwoners, ondernemers en instellingen hiermee omgaan! Lees verder

 • Stevige steun voor onze economie!

  24 juni − De coronacrisis heeft forse economische gevolgen. De VVD wil daarom stevige maatregelen om onze economie en werkgelegenheid te ondersteunen. In 2019 is door de gemeente een winst gerealiseerd op lopende bouwprojecten van € 2,9 miljoen. Een mooi resultaat! Wij willen vanuit deze winsten € 2 miljoen storten in een reservefonds voor bedrijfsverplaatsingen. Lees verder

 • In de greep van de afvalbranche

  16 juni − De circulaire economie is een mooi concept. Zeker indien we het vanuit de gestelde doelen benaderen; het tegengaan van uitputting van aarde & haar grondstoffen en een vermindering van de CO2 uitstoot. Met deze gedachte in het achterhoofd is VANG ontwikkeld; Van Afval Naar Grondstof met als hoofddoel afvalvermindering. In Veenendaal heeft dit in 2016 geleid tot de invoering van Diftar. Onze inwoners betalen naast een vast tarief alleen voor het restafval dat aangeboden wordt. De gedachte was dat dit zou leiden tot lastenverlichting; want hoe minder restafval je aanbiedt, hoe goedkoper je uit zou zijn. Helaas, de praktijk is anders. Lees verder

 • Waarom dit jaar geen Kadernota

  04 juni − De Coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving en geeft grote financiële onzekerheden bij de uitgaven en inkomsten voor de gemeente. In voorgaande jaren hadden we wat meer vaste grond onder de voeten en konden in een kadernota inkomsten en uitgaven beter worden geschat. Vaste grond is nu drijfzand. De financiële impact van de Coronacrisis is fors en de hoogte van de schade is nog onbekend. Er zijn nog onderhandelingen gaande tussen Den Haag en de gemeenten over een compensatie van de gedane extra uitgaven en inkomstendervingen van gemeenten als gevolg van de Coronacrisis. Meer feitelijke informatie krijgen we pas na de zomer, zo niet later. En de ervaring leert dat Den Haag niet scheutig is. Lees verder

 • Over de Veense hoogtevrees en wensdenken over auto’s weren

  02 juni − In een onverwacht spannend debat is afgelopen donderdag de Ontwerp-Omgevingsvisie in de gemeenteraad besproken. In de Omgevingsvisie worden toekomstige ontwikkelingen in Veenendaal vastgelegd met als uitgangspunten Gezond, Duurzaam en Veilig. Op twee onderdelen vonden wij dat de Omgevingsvisie gewijzigd moest worden voordat die de inspraak inging. Het ging daarbij om een hele reeks gedetailleerd voorgeschreven bouwhoogten en om het STOMP principe. Lees verder

 • Inbreng VVD tijdens het coronadebat

  01 juni − Vorige week vergaderde de gemeenteraad van Veenendaal, natuurlijk online, over de impact van Corona op de Veenendaalse samenleving. Onze eigen Jesper Diepeveen sprak zijn complimenten uit voor al die mensen die onze gemeente draaiende houden en voor de ondernemers die in deze zware tijden veerkracht tonen. Lees verder

 • Kernenergie, gewoon doen!

  © Rolls Royce

  27 mei − De discussie rondom kernenergie als onderdeel van de energietransitie voor de langere termijn is recentelijk door de gezamenlijke VVD fracties van de regio Foodvalley op de kaart gezet. Voor de VVD geldt kernenergie als dé manier om de CO2 uitstoot te beperken en dé manier om de energietransitie volledig te kunnen bereiken. Lees verder

 • College alsnog overtuigd, toch een reserveringssysteem bij het afvalbrengstation ACV

  © @Gelderlander

  21 mei − Gisteren tijdens de commissievergadering heeft de fractie van de VVD nogmaals aandacht gevraagd voor het fileprobleem bij de ACV. Leo Nooteboom, VVD raadslid pleitte eerder al in schriftelijke vragen voor een eenvoudig meldsysteem. Op dit moment zijn de wachttijden namelijk totaal onvoorspelbaar. Lees verder

 • VVD voor duurzame en toekomstbestendige brandweerkazerne

  © Erwin Bakker

  07 mei − Ondanks de grote gezondheidscrisis door het Coronavirus moeten andere werkzaamheden toch doorgaan. De gemeenteraad is onlangs bijgepraat over de Brandweerkazerne. Directe aanleiding voor deze bespreking was de keuze voor een zogeheten ademluchtwerkplaats bij de brandweerkazerne. Vorig jaar hebben wij als VVD bij het college aangegeven voor deze ademluchtwerkplaats te zijn. Door deze werkplaats is paraatheid van het overwegend vrijwillige brandweerkorps beter te realiseren. Met de werkplaats zal er meer personeel vast op de kazerne aanwezig zijn, in plaats van dat dit personeel eerst nog opgeroepen moet worden. Dat is goed voor de veiligheid in de gemeente Veenendaal. Lees verder

 • 75 jaar vrijheid

  © Quest

  02 mei − Ik ben geboren op 1 oktober 1998, zo’n 53 jaar na de bevrijding van Veenendaal en Nederland. De Tweede Wereldoorlog en de gruwelen die hij met zich mee bracht heb ik nooit gekend. Ik ben opgegroeid in een land en een samenleving waar vrijheid in de breedste zin van het woord, normaal was en is. Deze vrijheden koester ik, maar ze voelen voor mij ook als normaal. De angst om opgepakt te worden vanwege wie ik ben of hoe ik denk, ken ik niet. Lees verder

 • VVD wil reserveringssysteem afvalbrengstation

  © Gelderlander

  30 april − ‘Wie naar de milieustraat wil moet dat alleen doen als het echt nodig is, vindt premier Mark Rutte. Hij constateert dat het bij de afvalverwerking „drukker is dan ooit” en waarschuwt „er geen uitje van” te maken.’ De VVD Veenendaal heeft, net voordat de premier deze uitspraak deed, over deze drukte vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • Inbreng VVD over motie opvang verweesde vluchtelingenkinderen in Griekenland

  23 april − Voor ons ligt een Motie Vreemd over de opvang van verweesde vluchtelingenkinderen. Een op het eerste gezicht sympathieke motie, waarmee de indieners de beste bedoelingen hebben. Toch zijn wij als VVD Veenendaal niet voor deze motie. Hier zijn twee redenen voor: 1). Wij zijn geen voorstander van bemoeienis met landelijk beleid, 2). Het grotere probleem wordt door de indieners vergeten. Lees verder

 • Nee tegen een biomassacentrale

  © Foto TU Delft

  22 april − De VVD zegt duidelijk NEE tegen de plaatsing van een biomassacentrale in Veenendaal. Biomassa is een peperdure en naar onze mening niet duurzame oplossing uit het Klimaatakkoord, om ons land af te helpen van het aardgas. Lees verder

 • Coronacrisis: snel handelen om ondernemers te helpen

  15 april − Door de Coronacrisis komen ondernemers in de financiële problemen. In een aantal gevallen zo erg dat zij niet meer in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Veenendaal voert, mede voor Renswoude en Rhenen, de TOZO uit. Dat is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers die het Rijk vanwege de Coronacrisis in het leven geroepen heeft. De Coronacrisis is een risico waar ondernemers in de verste verten geen rekening mee konden houden. Lees verder

 • Voorkom dat de Coronacrisis ons ondernemers en werkgelegenheid kost

  16 maart − Sinds afgelopen week zijn er (aanvullende) maatregelen vanuit de Rijksoverheid genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De actuele crisis rond het Coronavirus brengt grote uitdagingen met zich mee voor ons allemaal. Het is niet uit te sluiten dat de maatregelen de komende dagen nog verder moeten worden geïntensiveerd. De gemeente werkt er op dit moment keihard aan om deze crisis het hoofd te bieden. Daar geven wij als VVD alle ruimte voor. Wel willen wij een aantal suggesties meegeven om onze ondernemers te beschermen, zij hebben namelijk veel last van deze crisis. Lees verder

 • VVD afdelingen slaan de handen ineen voor kernenergie

  © Rolls Royce

  11 maart − In de regio Foodvalley wordt momenteel hard gewerkt aan het concept aanbod Regionale Energie Strategie (RES) voor het behalen van de klimaatdoelen tot 2030. Volgens de richtlijnen van het landelijk programma n.a.v. het klimaatakkoord, wordt er in dit bod vooralsnog slechts uitgegaan van bestaande technieken op basis van zon- en windenergie. Kernenergie, in welke vorm dan ook, komt hier niet in voor en wordt dus op dit moment ook niet betrokken in de discussie over de energietransitie. “Deze twee bestaande technieken zullen absoluut onvoldoende zijn om de energietransitie te volbrengen. Zonder kernenergie zullen we het niet redden en zal de energietransitie onze inwoners hard raken in de portemonnee”, stellen de VVD afdelingen Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Ede, Wageningen, Barneveld en Nijkerk. Lees verder