• Dylan Lochtenberg lijsttrekker VVD Veenendaal

  21 april − De leden van de VVD in Veenendaal hebben Dylan Lochtenberg aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Voorzitter Nico Teunissen: "We zijn enorm blij dat Dylan de kar wil trekken. Hij heeft als fractievoorzitter laten zien goede resultaten te kunnen boeken en het VVD-geluid duidelijk te kunnen verwoorden. Hij heeft bovendien een groot hart voor Veenendaal. Wij hebben hem als bestuur dan ook vol vertrouwen voorgedragen!" Lees verder

 • Geen compensatie koopzondag

  19 april − De koopzondag in Veenendaal is een groot succes. Alle drie de koopzondagen trokken veel bezoekers. Steeds meer winkels doen mee. Onze Winkelstad heeft duidelijk nog steeds grote aantrekkingskracht voor consumenten uit de wijde omtrek. Lees verder

 • Op de ke(e)per beschouwd!

  13 april − Voetbalvereniging VRC heeft de laatste jaren te maken met een sterke toestroom van leden, met name bij de jeugd. De groei van Veenendaal-Oost draagt daar mede aan bij. Een doorgroei naar 1200 leden is te verwachten. Het is nu al passen en meten om iedereen één keer per week te kunnen laten trainen. Daarom wil de voetbalvereniging haar capaciteit graag uitbreiden door twee natuurgrasvelden te vervangen door twee kunstgrasvelden. Een ongewenste ledenstop wordt hiermee voorkomen en tevens ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor o.a. schoolvoetbal, 35+ voetbal, open jeugdtoernooien. De club kan hiermee de gewenste rol in de wijk blijven vervullen. Lees verder

 • VVD wil investeren in veiligheid

  10 april − De VVD wil de komende tijd extra financiële middelen vrijmaken voor veiligheid. De recente lokale gebeurtenissen maar ook de landelijk gesignaleerde ontwikkeling rond de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld maken dit volgens de VVD noodzakelijk. Dylan Lochtenberg: “Zonder veiligheid geen vrijheid. Deze veiligheid staat in toenemende mate onder druk. Wij willen de noodzakelijke middelen en mensen vrijmaken om hier een vuist tegen te maken.” Lees verder

 • Werkbezoek Het Laadperron te Veenendaal

  07 april − Dinsdag 4 april jl. heeft de fractie van de VVD een bezoek gebracht aan Het Laadperron. We werden hartelijk ontvangen door Peter van der Lee, afdelingsleider Praktijkonderwijs (PrO) en Erik van Schaik, instructeur Logistiek. Het Laadperron is onderdeel van Het Perron en biedt complete logistiekopleidingen in een levensechte en mensgerichte omgeving. Levensecht leren wordt ook wel ervaringsleren, participerend leren of sociaal leren genoemd. Het accent ligt op de centrale rol van de leerlingen zelf, met hun diverse talenten als motor voor hun eigen leren, en de betekenis die (leer-) inhouden hebben voor henzelf en voor de samenleving. Het gaat hier met name om de ontwikkeling van specifieke competenties met levensechte elementen. Lees verder

 • ICT-campus

  01 april − In februari 2016 stemde de raad in met de nieuwe ICT-visie. Een belangrijke stap. ICT is naast ons winkelcentrum een van de twee economische speerpunten van Veenendaal. Door een goed beleid te voeren kunnen we aantrekkelijk zijn voor ICT-bedrijven, wat weer allerlei werkgelegenheid met zich meebrengt voor onze Veenendalers. Het belangrijkste onderdeel van de visie was de ICT-campus, in fysieke dan wel virtuele vorm. In het afgelopen jaar is hard gewerkt met het onderwijs en het bedrijfsleven, onze partners in deze, om samen te bepalen hoe de campus eruit komt te zien. De onafhankelijke rekenkamercommissie van de raad heeft nu een onderzoek gepresenteerd en aanbevelingen gedaan. Dit onderzoek werd besproken in de commissie en de aanbevelingen werden door alle partijen onderschrijven. Lees verder

 • Energieneutraal

  29 maart − Het Energieakkoord gaat uit van 2050, de Provincie Utrecht heeft met haar Energieagenda het jaar 2040 uitgekozen en Veenendaal kiest voor 2035 als stip aan de horizon. Welk getal je ook kiest, duidelijk is wel dat er NU moet worden begonnen. Lees verder

 • Stadsdebat over Concept-Cultuurvisie Veenendaal

  20 maart − Op vrijdag 17 maart jl. bogen zo'n vijftig Veenendalers zich over het Concept Cultuurvisie die het college van B&W de gemeenteraad in mei 2017 zal aanbieden. Daarbij waren vertegenwoordigers van de Veense amateurkunst, de professionele culturele organisaties, het onderwijs, het bedrijfsleven, belangstellende inwoners, raadsleden en de wethouder Cultuur. Diverse onderwerpen kwamen aan bod;van cultuuronderwijs op basisscholen, cultureel erfgoed, amateurkunst, publieksbereik, vormen van subsidiering tot stadsprogrammering en -agenda. Lees verder

 • Knieval

  28 februari − In de raad bespraken wij een voorstel van de Partij van de Arbeid om anoniem solliciteren bij de gemeente in te voeren. De VVD ziet dit als een knieval voor discriminatie. Dat er discriminatie voor komt in de samenleving is een feit. En dat moet je aanpakken. Maar anoniem solliciteren is symptoombestrijding. En eigenlijk nog erger dan dat. Je vraagt mensen om hun naam, leeftijd en andere aspecten van een achtergrond weg te laten. Daarmee maak je het normaal dat mensen hun identiteit moeten verbergen. Het middel is nog erger dan de kwaal. Lees verder

 • Naar een serieuze regionale omroep

  27 februari − De lokale radio en Veenendaal zijn tot op heden geen gelukkige relatie. De lokale radio kenmerkt zich door een zwakke financiële situatie, een zwakke bestuurscultuur en nogal zwarte toekomstverwachtingen. Een omroep die aandacht heeft voor het Veense nieuws en voor de regio kan wat de VVD betreft niet gemist worden. Er lag donderavond een voorstel om te komen tot een regionale omroep, met onder meer Renswoude en Scherpenzeel, waarin de lokale omroep Veenendaal op zou gaan. Er zijn wel financiële consequenties. Lees verder

 • Orcon winnaar MVO-prijs 2017!

  26 februari − ‘Ondernemers, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben, in het zonnetje zetten’; dat is het doel van de MVO-prijs, waartoe we in 2013 als VVD Veenendaal het initiatief hebben genomen. Ieder jaar wordt deze uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenkring Veenendaal. Dit jaar is Orcon de winnaar. Een innovatieve Veense onderneming gespecialiseerd in ventilatie, dat laat zien dat duurzaamheid en comfort anno 2017 prima hand in hand kunnen gaan. Eerdere winnaars waren de Koninklijke Ginkel Groep, Complementair Premiums & Gifts en Dishman Netherlands. Lees verder

 • GEWOON JEZELF KUNNEN ZIJN

  24 februari − Deze titel verwijst naar een VVD Jingle uit de jaren '80, maar is nu nog hoogst actueel, zeker in de huidige discussies over genderneutraliteit. Een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is in de media. Zo ook in Veenendaal, waar gisteravond in de gemeenteraad een motie is ingediend aangaande genderneutrale toiletten. Lees verder

 • Erop of eronder

  22 februari − Er komt een nieuw onderzoek naar de koopzondag. De mening van de VVD is duidelijk. Het is principieel de vrijheid van de ondernemer om de winkel open te doen en van het winkelend publiek om die winkel te bezoeken. Ook economisch is de koopzondag onmisbaar. De eerste twee koopzondagen waren een groot succes. Veel bezoekers, goede omzetten, veel mensen genoten ervan dat er op zondag iets te doen was en ook de kerk op de Markt deed haar deuren open. De zondag als dag voor iedereen! Lees verder

 • Scoren in de Wijk

  21 februari − Op 8 februari jl. heeft de fractie van de VVD een bezoek gebracht aan Scoren in de Wijk, een project op de woensdagmiddag met leerlingen van negen basisscholen uit 3 verschillende wijken, eerst op locatie gymzaal La Vita en daarna op locatie Franse Gat, in de gymzaal van de Patrimoniumschool. Samen met Wilco den Hartog, sportcoach bij Sportservice Veenendaal (en ook nog oud-leerling van mij) organiseert Jaap Pilon al enkele jaren dit project. Het doel is om kinderen in diverse wijken te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de wijk waarin zij wonen en hun bewoners. De opdrachtgevers hiervan zijn o.a. Patrimonium Woonservice, Sportservice Veenendaal, Gemeente Veenendaal en diverse Veenendaalse bedrijven. Lees verder

 • Werkbezoek Adarte

  20 februari − Op 6 februari jl. was VVD Veenendaal op werkbezoek bij Adarte. Dit ambachtelijk bedrijf bestaat al meer dan 20 jaar enis sinds mei 2015 gevestigd aan de Storkstraat 59 te Veenendaal (voorheen aan de Kerkewijk). Gelijk werd ons duidelijk wat het bedrijf bedoelde met de problemen die ze ondervinden door een slechte vindbaarheid. Ook wij hadden moeite om het bedrijf te vinden. Op hun website is een goede routebeschrijving te vinden. Het is raadzaam deze van tevoren aandachtig te bestuderen. Lees verder

 • Vacature Kandidaat raadslid/kandidaat lijstduwer

  17 februari − Het bestuur van het lokale netwerk Zuidoost-Utrecht is voor de kieslijst van de VVD Veenendaal op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Voor onze kieslijst zoeken wij leden en niet-leden die zich kandidaat willen stellen voor de functie van raadslid. Naast raadsleden zoeken wij ook kandidaten die de VVD Veenendaal willen vertegenwoordigen door als “lijstduwer” de lijst compleet te maken en hun openlijke steun te geven aan de liberale politiek in Veenendaal.  Alle leden van de van de VVD Veenendaal en ondernemende, liberale niet-leden in Veenendaal die in aanmerking willen komen voor een plaats op de kieslijst worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. Lees verder

 • VVD stelt vragen over taboes op scholen

  13 februari − De VVD Veenendaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over taboes op scholen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat leraren het steeds moeilijker vinden om bepaalde onderwerpen in de klas te bespreken. Siem Gerritsen, raadslid VVD: “Het kan niet normaal worden dat bepaalde onderwerpen niet worden besproken omdat ze in de klas lastig liggen. Juist in de klas is het belangrijk dat jonge mensen leren over onze vrijheden en hoe belangrijk die zijn.” Lees verder

 • Even voorstellen

  10 februari − Mijn naam is Jesper Diepeveen. Ik ben 17 jaar, momenteel zit ik in mijn examenjaar VWO op het Rembrandt College en sinds mei 2016 vertegenwoordig ik de VVD in de Veense Jongerenraad. Bij de Veense Jongerenraad adviseren wij het college van burgemeester en wethouders over het gevoerde jeugdbeleid en allerlei verschillende onderwerpen die ons als jongeren aangaan. Lees verder

 • Behoud en verbetering Kwintelooyen

  28 januari − De VVD maakt zich sterk voor het behoud en de verbetering van het recreatiegebied Kwintelooyen. Dat lijkt gegarandeerd nu de gemeente Rhenen en Veenendaal een dienstverlening overeenkomst (DVO) aangaan, die in werking gaat treden na de erfpachtoverdracht van het gebied door het per 1 januari 2018 opgeheven recreatieschap Utrechtse Heuvelrug. De ‘Club Kwintelooyen’ zal het beheer binnenkort overnemen. Lees verder

 • Grens of wens?

  25 januari − De grens tussen Rhenen en Veenendaal loopt ongelukkig ter hoogte van het Veeneind. Op de kaart is te zien hoe deze grens dwars door de wijk loopt, soms zelfs door woningen heen. Meerdere inwoners hebben aangegeven dat dit praktische problemen oplevert. Het gaat daarbij o.a. om het aanleggen van glasvezel, bezorgdiensten, breedband, (telefoon)netnummer enzovoorts. Lees verder