• Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Meer evenementen in Veenendaal?

  22 december − Een jaar geleden stond ons raadslid Jesper Diepeveen bij de eerste keer van Veenendaal On Ice. Hier gaf hij aan dat wij als VVD meer evenementen in Veenendaal wilden. Nu staat hij weer bij Veenendaal On Ice, met goed nieuws maar ook met een vraag.... Klik verder voor het filmpje.... Lees verder

 • Veilig

  19 december − Binnenkort wordt het nieuwe regionale Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld. Een ambitieus plan met goede prioriteiten. De VVD is vooral verheugd dat de ondermijning in de top prioriteiten staat. We hebben hier in het verleden voor gepleit en extra budget voor geregeld. Wel willen we wat accenten toevoegen bij zowel High Impact Crimes (zoals woninginbraken en overvallen) als polarisatie. Hiervoor gaan we wijzigingsvoorstellen indienen. Lees verder

 • Afvalscheiding en Diftar

  17 december − Waarom op voorhand jezelf beperken tot het huidige Diftar beleid? Je zou ook open kunnen staan voor nieuwe ontwikkelingen in de afvalverwerkingsbranche. Zeker als je voor de aankomende nieuwe aanbesteding voor ons afval niet eens weet wat de verschillen in kosten en baten zijn. Lees verder

 • Ter voorbereiding op het nieuwe Integrale Veiligheidsplan

  30 november − Als gemeente Veenendaal stellen wij binnenkort een vernieuwd lokaal integraal veiligheidsplan (IVP) vast. Daarnaast stelt Veenendaal samen met Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede tevens een regionaal Integraal veiligheidsplan vast. Lees verder

 • Veilige velden voor onze sporthelden

  © Haagse Jongerenambassadeurs

  28 november − De VVD heeft in de vorige raadsperiode schriftelijke vragen gesteld en een motie ingediend over de veiligheid bij verschillende sportverenigingen. Onlangs is naar aanleiding hiervan een avond georganiseerd door de gemeente Lees verder

 • Nu definitief geregeld: Betalen per minuut in de gemeentelijke garages

  26 november − Parkeren is en blijft een gevoelig en een telkens terugkerend onderwerp. En het is zeker niet makkelijker geworden, gezien de verschillende visies tussen de commerciële exploitant die winst wil maken en de gemeente die in het kader van leefbaarheid een gedegen parkeerbeleid wil voeren. Lees verder

 • Gert-Jan Kats; een ondernemende en vernieuwende burgemeester

  21 november − Dinsdagavond kwam het hoge woord eruit. Na een zoektocht van enkele maanden werd de voordracht voor onze nieuwe burgemeester bekend gemaakt. “Met de heer Kats hebben we een ondernemende en vernieuwende burgemeester gevonden die voorop wil lopen om de ambities van Veenendaal waar te maken”, aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Lees verder

 • Door hoger bouwen groen behouden

  © Moss Amsterdam

  21 november − De VVD is al lange tijd voorstander van hoger bouwen in Veenendaal. Willen we de groei niet stilzetten en toch een groene leefstad zijn, dan is dit onvermijdelijk. Lees verder

 • Kentekenregistratie – Dievengilde: 1:0

  © AutoWeek

  17 november − Op woensdag 31 oktober is ons raadslid Ruben Schoeman samen met statenlid Baerte de Brey en Sybren van der Velden, fractievoorzitter van Wijk bij Duurstede, op werkbezoek geweest in Vught. Dit werkbezoek stond in het teken van kentekenregistratie. Aangezien er in Vught een pilot wordt gehouden met kentekenregistratie was dit de perfecte gemeente om eens langs te gaan. Tijdens dit bezoek gaf een ambtenaar van de gemeente Vught aan dat het systeem veel voordelen heeft. Lees verder

 • Op werkbezoek bij Veens

  13 november − De fractie van de VVD is vrijdag 2 november op werkbezoek geweest bij Veens. Hier werden wij hartelijk ontvangen door Dorine Ottevanger en Tjitske Koopmans. Zij gingen graag met onze fractie in gesprek over de uitdagingen in het sociale domein waar we als Veenendaal tegen aan lopen. Lees verder

 • IN MEMORIAM ​

  08 november − Ons bereikte vandaag het droevige bericht dat Timo Kroes afgelopen nacht is overleden. Lees verder

 • Bijdrage Algemene Beschouwingen 8 november 2018 VVD

  08 november − Voor ons ligt een grote uitdaging. We hebben weliswaar een sluitende meerjarenbegroting in 2022, maar er zijn miljoenentekorten in de Jeugdzorg en de WMO. De tekorten lijken een structureel karakter te hebben en dat baart grote zorgen. Lees verder

 • Programmabegroting 2019-2022

  07 november − In deze eerste programmabegroting na de verkiezingen wordt de financiële uitwerking van het raadsprogramma zichtbaar. De grootste uitdaging is het structureel tekort in het sociaal domein. Wat de VVD betreft, moeten we de oplossingen voor dit tekort eerst zoeken binnen het sociaal domein zelf. De overgang van het Rijk naar de gemeente had tot doel de uitgaven beter beheersbaar te maken en dichterbij de mensen te brengen. Als lokale overheid hebben we een verantwoordelijkheid naar twee kanten. Enerzijds staan we voor de taak de mensen die zorg te bieden die ze nodig hebben en anderzijds is er de enorme opgave om de zorg toekomstbestendig te maken. Lees verder

 • Over oude wijn en nieuwe zaken

  27 oktober − De fractie van de VVD is vrijdag 19 oktober op werkbezoek geweest bij Olenz notarissen. Daar werden we ontvangen door notaris Wilod Versprille die ons vertelde over de werkzaamheden van het kantoor in vroeger eeuwen - het kantoor bestaat al sinds 1681 - en in de tegenwoordige tijd. Lees verder

 • De toekomst van IW4: gelijke kansen voor iedereen

  25 oktober − Afgelopen raadsvergadering nam de gemeenteraad van Veenendaal een besluit over de toekomst van IW4. Besloten is om IW4 door te ontwikkelen als sociaal werkbedrijf, om zo verder te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt. Lees verder

 • VVD: Geen OZB verhoging

  17 oktober − De VVD zal tegen een OZB verhoging stemmen bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022. Wij vinden het ongewenst dat ter compensatie van de tekorten uit de portemonnee van onze inwoners wordt gegraaid. Ook omdat de begroting in het collegevoorstel in 2022 sluitend is, zónder lastenverhoging. Lees verder

 • Rentmeesterschap in Veenendaal

  12 oktober − In Veenendaal zit één van de grotere rentmeesterskantoren van Nederland, “Kendes rentmeesters en adviseurs”. Reden voor de VVD om daar eens langs te gaan. Lees verder

 • VVD stelt (aanvullende) schriftelijke vragen aan het college betreffende de veiligheid op en rond Sportvelden.

  09 oktober − Op 17 februari 2018 heeft ons voormalig raadslid Siem Gerritsen schriftelijke vragen gesteld rondom de veiligheid bij VRC. Op zijn vragen reageerde het college toentertijd positief maar er lijken nog geen heel concrete stappen te zijn genomen. Lees verder

 • Veiligheid: op werkbezoek bij de politie

  01 oktober − Ter voorbereiding op de vernieuwing van het gemeentelijke integrale veiligheidsplan (IVP) is onze fractie afgelopen vrijdag op werkbezoek geweest bij de politie. Alfred Stoter, teamchef van de eenheid Heuvelrug, waar Veenendaal onder valt, ontving ons op het politiebureau aan het Boompjesgoed. Lees verder