Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Het Ambacht: transitie in balans?

  22 september − Recent heeft de gemeente een eerste aanzet gepresenteerd voor de transformatie van het industrieterrein Het Ambacht. De bedoeling is dat werken en wonen op dit terrein gecombineerd gaan worden met een groter accent op wonen. De planning is dat hier zo’n 1500 woningen worden gebouwd. Lees verder

 • Bouwen aan Veenendaal!

  15 september − Er is een schreeuwend tekort aan woningen in Veenendaal. Voor de Veense jeugd betekent dit: later zelfstandig worden. De VVD is blij met wat er deze raadsperiode aan ontwikkelingen tot stand is gekomen. Ook deze raadsagenda staat weer vol met plannen en concrete ontwikkelingen voor onze prachtige stad. Lees verder

 • Dylan Lochtenberg lijsttrekker VVD Veenendaal

  13 september − De leden van de VVD in Veenendaal hebben Dylan Lochtenberg aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Voorzitter Inge Walta: “We zijn enorm blij dat Dylan de kar wil trekken. Hij heeft als raadslid en later als wethouder laten zien goede resultaten te kunnen boeken en het VVD-geluid duidelijk te kunnen verwoorden. Hij heeft bovendien een groot hart voor Veenendaal. Wij hebben hem als bestuur dan ook vol vertrouwen voorgedragen!” Lees verder

 • Het normale leven lonkt!

  02 juli − In het jaar dat voor ons ligt, willen we als VVD vooral focussen op die items om ervoor te zorgen dat een ieder, de inwoners, instellingen en bedrijven dat normale leven weer zoveel mogelijk kan oppakken en genieten. Een aantal onderdelen staat daarbij prominent op onze agenda: de Lampegiet, de sport, een levendig centrum, de verduurzaming en het bouwen van woningen. Lees verder

 • Groot geld voor duurzame energie

  30 juni − Aankopen van goederen en diensten binnen de gemeente gaan volgens strakke inkoop- en aanbestedingsregels. Aan- of verkoop van vastgoed door de gemeente moet helder onderbouwd zijn met een deugdelijk taxatierapport. Echter als het op de aankoop van 50% van aandelen in DEVO aankomt, dan gelden deze regels blijkbaar niet. Dan wordt er met een grote meerderheid gekozen om deze aandelen over te nemen van de andere eigenaren van DEVO, waarmee de gemeente 100% aandeelhouder wordt. Lees verder

 • Trotse theatertoren

  23 juni − Wie langs theater Lampegiet loopt, ziet direct dat het gebouw zijn beste tijd heeft gehad. Het is niet duurzaam en de onderhoudskosten stijgen snel. Belangrijkste; het past niet meer bij onze ambities. Er is geen kleine zaal voor amateurkunst en de grote zaal is te klein voor grote producties. Het is moeilijk om zo cultureel ondernemerschap vorm te geven. Lees verder

 • NEE tegen megawindturbines bij al onze grenzen

  © vanRossumDesign

  14 juni − De VVD heeft met verbazing kennis genomen van de plannen ‘Energiecluster A12-A30’ van de gemeente Ede, waarbij een aantal windturbines dichtbij onze bebouwde kom staat gepland. De bezwaren, zoals eerder al kenbaar gemaakt met betrekking tot de zoeklocaties voor windturbines te Renswoude en Overberg, gelden ook voor deze locaties te Ede, net als voor elke andere zoeklocatie dichtbij onze bebouwde kom. Lees verder

 • ICT-stad Veenendaal zonder informatica?

  04 juni − De snelst groeiende sector binnen Veenendaal is de ICT sector. Met recht zijn we ICT-stad Veenendaal. De VVD zet in op verdere groei van deze sector. Daarmee kunnen we dichtbij, meer en betere banen creëren voor Veenendalers. ICT-bedrijven in Veenendaal geven aan dat de grootste uitdaging om sneller te groeien het gebrek aan goed personeel is. Lees verder

 • VVD: ‘Snel aan de slag met nieuw theater!’

  31 mei − Het gebouw van Theater Lampegiet heeft al lang zijn beste tijd gehad. Het gebouw is verouderd, niet te isoleren en de onderhoudskosten gaan oplopen in de miljoenen. Ruben Schoeman, raadslid VVD: “Hoog tijd voor vernieuwing en hier was een voorstel voor. Helaas heeft de raad dit uitgesteld. Terwijl de nood hoog is en je hier echt iets van kan maken. De VVD komt met een initiatief om dit alsnog te doen.” Lees verder

 • Opmaat naar de Regionale Energie Strategie 2.0 of Pas op de Plaats en aanpassingen in de RES 1.0?

  26 mei − Veenendaal draagt haar deel bij aan duurzame energie opwek, namelijk 0,047 TeraWattuur door zon op daken en parkeerterreinen. De VVD vindt dit passend bij Veenendaal. Grote moeite hebben we echter met de zoeklocaties voor windenergie van onze buurgemeenten. Deze locaties voor megawindturbines zullen voor overlast gaan zorgen bij onze inwoners, vooral in Veenendaal West. Daarbij luisteren we ook naar de meer dan 5000 petitieondertekenaars en naar de insprekers. Lees verder

 • Een opening naar zondagsopenstelling

  17 mei − Onlangs heeft de vastgoedeigenaar van de Woonboulevard Veenendaal een brief gestuurd aan de gemeenteraad en het college. Hierin gaf deze aan, meer ruimte te wensen om ondernemers elke zondag open te laten gaan om hiermee de gevolgen van de Coronacrisis te beperken. Deze noodkreet van de Woonboulevard is ons als liberale ondernemerspartij niet in de koude kleren gaan zitten. Een aantal andere partijen kwam met een motie om het college de bevoegdheid te geven de Woonboulevard een volledige zondagsopenstelling te verlenen. Dat vonden wij niet de juiste route. De motie is ook niet aangenomen door de gemeenteraad. Lees verder

 • Herbruikbare afvalstromen gratis naar ACV

  12 mei − Vorig jaar november heeft de VVD tezamen met een aantal andere partijen een motie ingediend om herbruikbare afvalstromen buiten het puntensysteem bij het afvalbrengstation te laten. Wij vonden dat de aanbiedvoorwaarden voor het afvalbrengstation aan de Wageningselaan vooral eerlijker moesten. Lees verder

 • Nieuw bestuur VVD lokaal netwerk Renswoude, Veenendaal en Rhenen

  10 mei − Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering van de het VVD lokale netwerk Zuid-Oost Utrecht is op 6 mei een nieuw bestuur verkozen. Lees verder

 • VVD zegt NEE tegen megawindturbines

  © stichting duurzaam en leefbaar

  15 april − Het proces van de energietransitie dendert voort. De VVD Veenendaal wil geen megawindturbines, maar kiest voor zonne-energie op daken en parkeerterreinen. Én kiest voor kernenergie, die door gezamenlijke VVD-inzet in de lange termijn visie van de Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley is opgenomen. Lees verder

 • Interpellatiedebat over de misgelopen precariogelden

  29 maart − Tijdens de laatste raadsvergadering is er op verzoek van de voltallige oppositie een interpellatiedebat geweest over de misgelopen precariogelden. Het doel van het debat was volgens de oppositie om ‘de onderste steen boven te krijgen’, maar liep uit op een motie van wantrouwen tegen de wethouder Financiën. Lees verder

 • VVD stelt vragen over vaccinatielocatie aan de Schoolstraat

  © RIVM

  29 maart − UPDATE; lees ook de antwoorden van het college op deze vragen. De VVD Veenendaal heeft in de afgelopen jaren meermaals haar zorgen geuit over de lage vaccinatiebereidheid in Veenendaal. Met de Coronacrisis is een grote vaccinatiebereidheid natuurlijk van groot belang. Vaccineren is dé sleutel voor het opnieuw openstellen van onze economie en samenleving. Lees verder

 • Verlichting voor ondernemers, terrastaks geschrapt!

  24 maart − De VVD Veenendaal is blij dat het college heeft besloten om de terrastaks voor dit jaar te schrappen en € 100.000,- te investeren in onze binnenstad. Hierdoor kunnen belangrijke zaken zoals marketing, promotie en de feestverlichting gegarandeerd worden. Lees verder

 • Knoop doorgehakt

  24 maart − Sinds 2012 zit de gemeente Veenendaal met de vraag; “Wat te doen met de fontein bij de Lampegiet?”. Zoals de fontein er nu bij staat, is het zeker geen visitekaartje voor Veenendaal. De kosten voor renovatie en jaarlijks onderhoud zijn niet gering. Past kiezen voor behoud van dit kunstwerk wel, nu er zeer kritisch naar de uitgaven moet worden gekeken? Lees verder

 • VVD Veenendaal bedankt kiezers!

  22 maart − Tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer werd de VVD opnieuw de grootste partij in Veenendaal. Met 8649 stemmen haalden de liberalen ruim 21% van de stemmen binnen. Lees verder