• Verkiezingsprogramma 'Verder met Veenendaal' 2018-2022

  Klik hier voor ons verkiezingsprogramma 'Verder met Veenendaal' 2018-2022. Lees verder

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Ons winkelcentrum heeft topprioriteit!

  21 februari − Duizenden Veenendalers werken in ons centrum en tienduizenden Veenendalers én mensen van buiten komen er om te winkelen. Het winkelcentrum is dan ook enorm belangrijk. Maar het heeft de afgelopen jaren ook onder druk gestaan, vanwege de crisis en de opkomst van online winkelen. Het was dus tijd om de schouders eronder te zetten! Op ons initiatief is er een dialoogavond georganiseerd en een initiatiefvoorstel ingediend voor een Vitale Winkelstad, met maatregelen rond bijvoorbeeld de Pniëlkerk, parkeren en evenementen. We hebben een verdubbelaar ingesteld voor evenementen; het bedrag dat organisatoren van een evenement dat meer beleving in de binnenstad brengt kan door de gemeente verdubbelt worden. We zijn consequent tegen verhoging van de parkeertarieven geweest. De koopzondag is ingevoerd. En we gaan hopelijk deze week besluiten dat we het stadsstrand gedeeltelijk bebouwen om de winkelroute af te maken, maar ook groot genoeg houden voor evenementen en als rustplek in ons centrum. Met dit soort maatregelen moeten we doorgaan. We willen bijvoorbeeld meer evenementen, ook op zondag. Zo houden we onze binnenstad levendig en aantrekkelijk! Lees verder

 • Veilig uitgaan

  21 februari − Een upgrade van de Sandbrinkstraat is een langgekoesterde wens van VVD Veenendaal. Deze straat voldoet in onze ogen nu niet aan de eisen van veilig uitgaan. Het is een wirwar van auto’s, scooters, fietsers en voetgangers direct aansluitend op de vele terrassen die zich in deze straat bevinden. Naast dat dit zeer gevaarlijk is, is het ook niet bevorderlijk voor een gezellige beleving. De VVD is dan ook blij met het weren van doorgaand autoverkeer in dit gebied, met een apart voetpad los van het fietspad. “Flaneren langs de terrassen” is iets wat ons bijzonder aanspreekt. We hebben extra aandacht gevraagd voor de overlast gevende scooters. Voor de bezoekers van deze terrassen die te fiets komen, dient dichtbij een afdoende fietsenstallingsplek te komen. Een paar extra bomen en de plantenbakken langs de terrassen moeten het geheel compleet maken. Een leuk en veilig uitgaansgebied, daar gaat de VVD voor! Lees verder

 • Voorstellen: nummer 2 Yvonne Bottema

  19 februari − Graag stellen we onze nummer 2, Yvonne Bottema voor. ‘Goede bereikbaarheid in combinatie met goede leefomgeving’ zijn haar kernpunten. De afgelopen jaren heeft ze zich als raadslid vooral ingezet om de nadelige effecten van het Diftar afvalinzamelingssysteem te verminderen. Lees verder

 • VVD stelt vragen over veiligheid op en rond sportvelden

  17 februari − De VVD heeft vragen gesteld over de veiligheid op en rond de sportvelden aan de Spitsbergenweg, naar aanleiding van een werkbezoek aan voetbalclub VRC. De partij kreeg er te horen dat er wordt gedeald, is er overlast van onbevoegden en dat er een onveilige verkeersituatie is. Raadslid Siem Gerritsen en kandidaat-raadslid Ronald Veen: “Veenendaal heeft geweldige sportverenigingen waar vele inwoners van genieten. Hier moet het veilig zijn. Waar er onveilige situaties ontstaan moeten die worden aangepakt.” Lees verder

 • Voorstellen: nummer 3 Ronald Veen

  16 februari − Ronald Veen is geen onbekende in de Veense politiek. Ronald: “Mijn drive is om Veenendaal ondernemersvriendelijk en financieel gezond te houden." Hij staat als kandidaat op de derde plek van de kieslijst voor VVD Veenendaal. Lees verder

 • Sportparticipatie: wat kan er nog meer?

  15 februari − Sportservice Veenendaal heeft in 2017 met medewerking van een student van de Hogeschool Windesheim een schriftelijk onderzoek uitgevoerd naar sportparticipatie in Veenendaal. De belangrijkste conclusies zijn onder meer dat de sportparticipatie in Veenendaal ligt op 78% en dat is 8% hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast blijkt dat fitness de meest beoefende sport is in Veenendaal (29%) en dat 50% van de inwoners van Veenendaal sport in georganiseerd verband sport beoefent. Gezondheid wordt als belangrijkste reden genoemd om te gaan sporten. Wat opvalt is dat inwoners met een beperking en/of aandoening aangeven, dat er voor hun groep te weinig aanbod is in de nabije omgeving, dat het aanbod de afgelopen jaren ook niet is toegenomen dan wel dat de kosten te hoog zijn. VVD Veenendaal vindt sport voor alle groepen in de samenleving belangrijk. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Lees verder

 • Doorgaan met investeren in ons winkelcentrum, de grootste banenmotor van Veenendaal

  14 februari − Dylan Lochtenberg is een geboren en getogen Veenendaler van 31 die het enorm leuk vindt om zijn steentje bij te dragen voor onze gemeente. Daarnaast werkt hij bij ProDemos in Den Haag en is hij afgestudeerd in rechten. Zijn vrije tijd gaat vooral naar sporten en vrienden. “Zo zijn m’n dagen lekker gevuld en dat is maar goed ook, want ik ben een druk baasje en kan niet zo goed tegen stilzitten.” Lees verder

 • ICT: booming business!

  14 februari − Naast ons winkelcentrum is de ICT-sector een van de grote economische pijlers van Veenendaal. De gemeente heeft de handen ineengeslagen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voor de ambitie ICT-stad. Het zou zeldzaam dom zijn om dit als gemeente los te laten. ICT is booming business in Veenendaal, waar we met de ICT-campus en onze partners in Food Valley nog veel kunnen bereiken. Lees verder

 • Onze lijstduwer Siem Gerritsen op de Beiaard in de Cuneratoren

  12 februari − "Je bent nooit te oud om te leren"; aldus onze lijstduwer Siem Gerritsen die sinds een jaar weer student is op de beiaardschool te Amersfoort. Hij mag oefenen op de beiaard in de Cuneratoren te Rhenen. Kijk het filmpje helemaal uit en luister naar onze Siem als beiaardspeler. Als VVD willen wij stimuleren dat talenten zich blijven ontwikkelen. Lees verder

 • Voorpoort; bereikbaarheid en veiligheid

  09 februari − Donderdagmiddag 8 februari jl. vond het officiële startmoment van de Voorpoort plaats, de aanleg van de spooronderdoorgangen Nieuwe Noord en Voorpoort. Arianne Hollander licht toe waarom ze hier zo trots op is. Lees verder

 • Groen in de stad

  07 februari − Groen in de stad in van enorm groot belang; het brengt ons zuurstof en koelte, het is een belangrijk element in de beheersing van hemelwateropvang en het doet iets met het geluksgevoel en de gezondheid van mensen. De gemeente is verantwoordelijk voor de grote aantallen in groen, van grasvelden tot grote bomen en van natuurgebieden tot groene longen in de wijken. Onze inwoners mogen zelf bepalen hoe zijn hun tuin willen inrichten. Dat moet ook zo blijven wat de VVD betreft. Die beslissingsvrijheid staat hoog in het vaandel bij de VVD. Om te belonen of bestraffen via een financiële prikkel vinden wij tegenstrijdig aan die vrijheid. De VVD is een sterke tegenstander van een zogenaamde tegeltax (= een extra belasting op het aantal versteende m2 in tuinen van onze bewoners). Lees verder

 • Voorstellen: nummer 4 Leo Nooteboom

  05 februari − De volgende kandidaat die we graag willen voorstellen, is Leo Nooteboom. Vanuit zijn kennis en ervaring heeft Leo een gefundeerde mening over de rol van de gemeente waar het gaat om het maken van beleid dat van invloed is op bouwen, wonen, de woonomgeving, woongenot en bedrijfshuisvesting. Lees verder

 • Voorstellen: nummer 5 Jesper Diepeveen

  02 februari − De volgende kandidaat die we graag willen voorstellen is Jesper Diepeveen. Hij staat op plek 5 van de VVD kandidatenlijst te Veenendaal. Hij wil zich inzetten voor een bruisend Veenendaal; een Veenendaal met meer evenementen, waar het parkeren betaalbaar blijft en waar jij je zondag zo in kan vullen zoals je het zelf wil. Lees verder

 • BOOT winnaar MVO-prijs 2018!

  31 januari − ‘Ondernemers, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben, in het zonnetje zetten’; dat is het doel van de MVO-prijs, waartoe we in 2013 als VVD Veenendaal het initiatief hebben genomen. Ieder jaar wordt deze uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bedrijvenkring Veenendaal. Dit jaar is BOOT de winnaar. Een innovatief Veens ingenieursbureau dat in 2015 haar 25-jarig bestaan mocht vieren. Het bedrijf voert projecten uit waarbij de milieubelasting laag blijft en wil kansen bieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Eerdere winnaars waren de Koninklijke Ginkel Groep, Complementair Premiums & Gifts, Dishman Netherlands en Orcon. Lees verder

 • Concurrerende parkeertarieven?

  30 januari − Het kan toch niet de bedoeling zijn van de wet Markt en Overheid dat een parkeerkaartje in de gemeentelijke garages straks € 5,50 per uur moet gaan kosten terwijl de commerciële garages ongeveer 2 euro per uur rekenen? Dat noemen we geen concurrentievervalsing maar dat noemen we ‘jezelf uit de markt prijzen’. De garages staan er, dat hebben we met z'n allen zo gewild omdat er 10 jaar geleden te weinig parkeerplaatsen in Veenendaal waren. Natuurlijk bouw je dan voor de toekomst en natuurlijk is de bezetting van deze garages niet vanaf het begin 100%. Lees verder

 • Voorstellen: nummer 6 Ruben Schoeman

  29 januari − Graag stellen we onze volgende kandidaat voor de Gemeenteraadsverkiezingen namens de VVD Veenendaal voor. Ruben Schoeman op plek nummer 6 wil zich inzetten voor een duidelijk integratiebeleid en tegen discriminatie. Lees verder

 • Op weg naar een gezond Veenendaal in 2022

  28 januari − Op donderdag 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad het Lokale Gezondheidsbeleid (= LGB) 2018-2021 vastgesteld. Het uitgangspunt van dit beleid is om te komen tot een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid voor iedereen. Dat is in de eerste plaats vooral een zaak van de inwoners zelf, maar niet bij iedereen heeft gezond leven prioriteit. Problemen spelen zich vaak af achter de voordeur. Armoede en minder goede gezondheid gaan vaak samen. Daarom kan de VVD zich ook goed vinden in de nu voorgestelde speerpunten om de volksgezondheid te bevorderen. Zoals onder meer het regelen van een goede infrastructuur voor de zorg in Veenendaal, leefstijlbevordering voor jong & oud en aandacht voor het voorkomen van verslavingsvormen. Het LGB ‘18-‘21 borduurt verder op de aflopende nota LGB. Rookvrije schoolpleinen en brede samenwerking....... Lees verder

 • Voorstellen: nummer 7 Ruben Nap

  26 januari − De volgende kandidaat die we graag willen voorstellen is Ruben Nap, nummer 7 op onze kandidatenlijst. Hij wil zich hard maken voor een extra aanpak tegen criminaliteit en onveilige situaties. Lees verder