• Meet & Greet met Mark Rutte op 30 september te Veenendaal!

  Het welbekende koffertje met de Rijksbegroting is vandaag door de minister van Financiën aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En nu we weten hoe de Miljoenennota 2018 eruitziet, willen wij met je in gesprek! Lees verder

 • Volg de VVD!

  Er zijn verschillende mogelijkheden om met uw lokale VVD netwerk in contact te komen. Zo kunt u individuele (fractie)leden van onze partij volgen of de algemene accounts van de VVD volgen. In deze post vindt u een verzameling van onze online accounts. Lees verder

 • Workshop Liberalisme (Liberale Denkers) in Veenendaal op 2 september!

  07 augustus − Graag nodigen we u hierbij uit voor de workshop “Liberalisme 2 & 3”, een combinatie van de cursussen ‘Liberalisme in de praktijk’ en 'Liberale denkers'. De cursus vindt plaats op zaterdagochtend 2 september 2017 in het clubhuis van Sportvereniging VCZ te Veenendaal (Sportlaan 5b 3905 AD Veenendaal). Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over overlast hangplek Petenbos

  03 augustus − In april 2014 werd een JongerenOntmoetingsPlek (JOP) aan de Middellaan in de wijk Petenbos in gebruik genomen. In de afgelopen tijd zijn er berichten in diverse media geweest over overlast. VVD-raadslid Yvonne Bottema: “Ook jongeren verdienen een plek in onze jonge leefstad. Maar als dat leidt tot zware overlast voor omwonenden moet er opgetreden worden.” Lees verder

 • Schuif aan bij de jeugdcommissie!

  19 juli − Als VVD vinden we de toekomst heel belangrijk, en die toekomst ligt in de handen van de jongeren. Met die gedachten in het achterhoofd is het bestuur begin dit jaar in gesprek gegaan met de jeugdleden en daaruit is de jeugdcommissie ontstaan. Lees verder

 • Investeren in Veenendaal

  10 juli − Afgelopen maandag werd er vergaderd over de Kadernota. Hierin worden de beleidsmatige en financiële lijnen voor de komende jaren uitgezet. Onze bijdrage in de vorm van de Algemene Beschouwingen hebben we eerder al gepubliceerd. Op het gebied van veiligheid hebben we met succes een amendement en een aantal moties ingediend. Daarnaast hebben we een aantal voorstellen van andere partijen gesteund die een bijdrage leveren om Veenendaal leefbaarder en bruisend te maken. Lees verder

 • Afscheid Wouter Kolff

  06 juli − Met het vertrek van Wouter verliezen we een moderne, sprankelende burgemeester die Veenendaal en haar bestuur nieuwe flair heeft gegeven. Hij is een benaderbare burgemeester, zeer actief op social media en bereikbaar voor alle inwoners. Iemand die de juiste woorden wist te vinden, zowel tijdens vreugdevolle als verdrietige gebeurtenissen. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen

  04 juli − Voorzitter, afgelopen donderdag waren mijn collega's mevrouw Bottema, de heer Roodbeen en ikzelf bij de start bouw van blok 12 en 13 in Brouwerspoort. Onder leiding van onze wethouder Hollander werd daar de eerste paal in de grond geslagen voor wat weer een prachtig deel van ons mooie winkelcentrum gaat worden. We bouwen weer verder aan Veenendaal, en dat op meerdere plekken. Lees verder

 • Verder bouwen!

  28 juni − We hebben een moeilijke tijd achter de rug. Een tijd die in het teken stond van de economische crisis en de bezuinigingen. We hebben ruim 15 miljoen moeten bezuinigen om het huishoudboekje van de gemeente gezond te houden. Hierbij hebben we ons als VVD er sterk voor gemaakt dat de belastingen niet extra verhoogd werden, wat goed is voor de portemonnee van onze inwoners. Waar linkse partijen begerig naar die portemonnee kijken om de tekorten van de overheid op te lossen, willen wij als VVD scherpe keuzes maken over wat de overheid wel en niet moet doen. De tering naar de nering zetten. Lees verder

 • Openbare ruimte; schoon, heel en veilig

  26 juni − De VVD staat voor een schone, hele en veilige leefomgeving. De directe leefomgeving van de bewoners moet absoluut veilig zijn om te verblijven en zich te verplaatsen, dus geen gevaarlijke gaten in de wegen, losliggende tegels, gevaarlijke loshangende takken of een smerige straat vol rotzooi, vanwege achterstallig onderhoud. De vrije val in het onderhoudsniveau in de wijken en op de bedrijventerreinen moet gestopt worden. Verloedering moet worden tegengaan. Veenendaal is het waard. Lees verder

 • Naar een inclusieve arbeidsmarkt; de vorming van een werkbedrijf!

  24 juni − Met de invoering van de Participatiewet is het uitgangspunt dat iedereen naar vermogen participeert in de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking of minder arbeidsvermogen kunnen heel goed bij een bedrijf aan de slag als er voldoende oog is voor het omgaan met die beperking. Het deel uitmaken van een reguliere arbeidsomgeving is zowel voor deze werknemer waardevol, als het bedrijf die er vaak een zeer gemotiveerde werknemer bij heeft. Lees verder

 • VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor slechts € 25,-

  23 juni − Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. Lees verder

 • Geen nul-variant voor de Rondweg Oost

  21 juni − Recentelijk heeft de Provincie aan de Veenendalers suggesties gevraagd om de doorstromingsproblemen op de Rondweg Oost op te lossen. Hierop zijn 18 bruikbare ideeën binnengekomen. De VVD vindt het belangrijk dat alle suggesties serieus worden onderzocht. Niks doen (de zogenaamde nul-variant) is wat de VVD betreft geen reële optie; wij willen de huidige en toekomstige bewoners langs de Rondweg Oost en de bedrijven niet aan hun lot over laten. De VVD wil dat de verbreding van de Rondweg in samenhang wordt bekeken met de gehele N233 vanaf de Rijnbrug tot aan de A12, aanpassingen van de rotondes met een verdiepte aanleg en/of ondertunneling bij het Prins Clausplein en extra leefbaarheidsmaatregelen voor de omwonenden. Lees verder

 • Denk mee met de VVD. Deel 2 verbreding van de Rondweg Oost

  18 juni − Deze tweede editie gaat over de maatregelen die nodig zijn om de doorstroming van de Rondweg Oost te verbeteren. Lees verder

 • Samenloop voor Hoop; SBR, G-band en VVD Veenendaal

  12 juni − Afgelopen weekend is voor de tweede keer de Samenloop voor Hoop gehouden in Veenendaal. Deze keer liep er ook een team van de G-band/SBR Veenendaal mee. Deze beide organisaties zorgen (pro deo) voor een fijne vrijetijdsbesteding op sport-, spel-, zwem- en muziekgebied voor mensen met een beperking. In korte tijd hadden René Keulers en ondergetekende, Siem Gerritsen, een groep van 23 begeleiders en 14 mensen met een beperking op de been weten te brengen, die de 24 uur in een uitstekende loopsfeer met elkaar doorgebracht hebben. Lees verder

 • Denk mee met de VVD. Deel 1 het stadsstrand.

  06 juni − Welkom bij de eerste editie van Denk mee met de VVD. Hierin bespreken we een actueel onderwerp uit de Veense politiek en vragen we om jouw mening. Lees verder

 • Goede basis voor cultuur

  28 mei − Cultuur is zeer belangrijk voor Veenendaal. Cultuur verbindt, stimuleert talentontwikkeling en draagt bij aan een Veenendaal waar het goed wonen, werken en winkelen is. In de afgelopen crisisjaren is er zwaar bezuinigd in Veenendaal. Op de totale gemeentebegroting zelfs 15 miljoen in twee grote bezuinigingsrondes. Dit was nodig om de financiën gezond te houden en de lokale lasten niet te verhogen. In beide bezuinigingsrondes heeft de VVD met succes het initiatief genomen om de bezuinigingen op cultuur te verzachten. Lees verder

 • Vastgoed is geen kerntaak gemeente

  26 mei − Afgelopen raadsvergadering werd het accommodatie- en vastgoedbeleid vastgesteld. Al vanaf medio 2015 heeft de VVD hierop aangedrongen. In mijn bijdrage voor de raad heb ik de totstandkoming van dit beleidsplan vergeleken met een olifantendracht. Maar goed, eerlijk is eerlijk, er ligt nu eindelijk na twee jaar een compleet document waarmee de VVD tevreden is. Lees verder

 • Vitale winkelstad!

  17 mei − Komende donderdagavond ligt de uitwerking van ons initiatiefvoorstel ‘Vitale Winkelstad’ voor; een uitwerking op de thema’s parkeren, stadsstrand, evenementen, Pniëlkerk en verplaatsing winkels. Het winkelcentrum gaat ons allen aan het hart. De VVD vindt het belangrijk dat de winkeliers als ondernemers de ruimte krijgen om optimaal te kunnen ondernemen. Lees verder

 • Lasten inwoners kunnen verder omlaag

  13 mei − Lage lasten voor onze inwoners is een speerpunt van de VVD. De gemeente Veenendaal heeft een heel laag OZB-tarief. Een van de laagste in de provincie Utrecht. De VVD heeft ervoor gezorgd dat in de jaren dat de gemeente minder te besteden had, in de crisisjaren, de woonlasten voor de inwoners niet omhoog zijn gegaan. We hebben bezuinigd. De tering naar de nering gezet. Nu het financieel wat beter gaat is het zaak te kijken naar verdere lastenverlichting. Lees verder