• Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • VVD: Geen OZB verhoging

  17 oktober − De VVD zal tegen een OZB verhoging stemmen bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022. Wij vinden het ongewenst dat ter compensatie van de tekorten uit de portemonnee van onze inwoners wordt gegraaid. Ook omdat de begroting in het collegevoorstel in 2022 sluitend is, zónder lastenverhoging. Lees verder

 • Rentmeesterschap in Veenendaal

  12 oktober − In Veenendaal zit één van de grotere rentmeesterskantoren van Nederland, “Kendes rentmeesters en adviseurs”. Reden voor de VVD om daar eens langs te gaan. Lees verder

 • VVD stelt (aanvullende) schriftelijke vragen aan het college betreffende de veiligheid op en rond Sportvelden.

  09 oktober − Op 17 februari 2018 heeft ons voormalig raadslid Siem Gerritsen schriftelijke vragen gesteld rondom de veiligheid bij VRC. Op zijn vragen reageerde het college toentertijd positief maar er lijken nog geen heel concrete stappen te zijn genomen. Lees verder

 • Veiligheid: op werkbezoek bij de politie

  01 oktober − Ter voorbereiding op de vernieuwing van het gemeentelijke integrale veiligheidsplan (IVP) is onze fractie afgelopen vrijdag op werkbezoek geweest bij de politie. Alfred Stoter, teamchef van de eenheid Heuvelrug, waar Veenendaal onder valt, ontving ons op het politiebureau aan het Boompjesgoed. Lees verder

 • Meer mogelijk met de nieuwe Omgevingswet

  19 september − Landelijk wordt gewerkt aan de Omgevingswet. In die wet worden allerlei bestaande wetten geschrapt, vereenvoudigd en samengevoegd. De Omgevingswet zal gaan over waar we wonen, werken en onze vrije tijd besteden Lees verder

 • Terugblik door onze jongste raadsleden

  03 juli − Onze jongste raadsleden Jesper Diepeveen en Ruben Schoeman kijken terug op hun werkzaamheden namens de VVD Veenendaal in de eerste helft van dit jaar. Lees verder

 • Het verhaal van Veenendaal: cultureel erfgoed

  03 juli − De gemeente is beleid aan het maken over het cultureel erfgoed wat we in Veenendaal hebben. Het gaat om archeologie, historische bouwkunst en historische landschapsontwikkeling. Er is meer dan je zo op het oog zou verwachten. Uit de inventarisatie kwamen allerlei wetenswaardigheden naar boven over het vroege ontstaan van Veenendaal tijdens de veenafgravingen, maar ook over restanten van de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er een overzicht van de historische en/of karakteristieke panden gemaakt. De gemeente is momenteel bezig met het ontwikkelen van een website met de titel ‘Veenendaal op de kaart’. Alle beschrijvingen en kaarten zullen binnenkort via deze website te bekijken zijn. Op deze manier hopen we het publieksbereik te vergroten, zodat iedereen ons cultureel erfgoed kan bewonderen. Lees verder

 • Op bezoek bij Iris van Voorst van Tailor Point

  02 juli − Onze fractie gaat graag op bezoek bij ondernemers in Veenendaal. Om te horen wat er bij hen leeft en hoe wij als gemeente daarop in kunnen spelen. Ditmaal zijn Jesper, Ruben en ik op bezoek geweest bij Iris van Voorst. Zij heeft in maart dit jaar haar atelier voor maatkleding aan de Brouwersgracht nr. 65 geopend. Lees verder

 • Terugblik 2017

  28 juni − In 2017 hebben we ons als VVD voor een aantal zaken ingespannen. Met goed resultaat. Zo hebben we een begin gemaakt om Veenendaal veiliger te maken door budgetten vrij te maken voor een aanpak ondermijnende criminaliteit, zijn op ons verzoek de camerabeelden verbeterd, wat gelijk tot resultaat leidde; een aantal daders van geruchtmakende zaken in het afgelopen jaar zijn opgepakt dankzij betere camerabeelden. Lees verder

 • Nog lang geen Sinterklaas

  © Veenendaalse Krant

  27 juni − Veenendaal heeft veel ambities en die moeten allemaal passen binnen de financiële vooruitzichten. Uit de meicirculaire, waarin het Rijk aangeeft hoeveel geld de gemeenten krijgen voor de diverse beleidsonderdelen, blijkt dat er minder geld binnenkomt dan eerst gedacht. Het is tijd om keuzes te maken. Lees verder

 • Interview Ruben Schoeman met de Gelderlander

  14 juni − Ook de VVD kent een opvallende nieuwkomer. Ruben Schoeman is immers nog maar 19 jaar. Inmiddels heeft hij zijn eerste schriftelijke vragen al gesteld. ,,Veenendaal is vrij hard gestegen op de landelijke misdaadlijst. Dat is niet erg best. Vooral het aantal zware misdrijven is gestegen. Omdat er dit jaar een nieuw integraal veiligheidsplan komt, wilden we er prioriteit aan geven.’’ Het is een onderwerp dat het kersverse VVD- raadslid wel aanspreekt, net als integratie. (Bron: De Gelderlander) Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over zorgwekkende misdaadcijfers Veenendaal

  © www.politie.nl

  04 juni − Op 26 mei publiceerde het AD de zogenaamde misdaadmeter, een lijst waar voor alle gemeenten in Nederland de criminaliteitscijfers over 2017 zijn opgenomen. Veenendaal is van plek 114 naar plek 75 op de lijst van gemeenten met de meeste misdaden gestegen; het aantal mishandelingen is toegenomen met 23,8%, het aantal vernielingen met 23,6% en het aantal woninginbraken met 5,9%. Dit baart ons zorgen. Lees verder

 • Nieuw fractiebestuur

  01 juni − Ons nieuwe fractiebestuur is per vandaag officieel van start gegaan. De nieuwe fractievoorzitter is Yvonne Bottema, vicefractievoorzitter is Ronald Veen en de fractiesecretaris is Jesper Diepeveen. Lees verder

 • Onze inbreng tijdens bespreking Concept Raadsprogramma

  31 mei − Wij zijn blij en dankbaar dat we het goede resultaat bij de verkiezingen wederom mogen vertalen in het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Samen met ChristenUnie, SGP en ProVeenendaal presenteren we dan ook graag het raadsprogramma 'Iedereen doet mee'! Een programma waar wij zowel qua stijl als qua inhoud erg blij van worden. Qua stijl omdat we de mooie ervaringen van de afgelopen periode willen doorzetten. We betrekken onze inwoners steeds meer bij het beleid, omdat we onderkennen dat daar waardevolle kennis en ideeën zitten. We werken duaal samen als raad en college, waarbij er ruimte is voor wisselende meerderheden. Dit zorgt voor debat en de uitdaging elkaar op basis van argumenten te overtuigen. En daarom laat dit programma net als het vorige veel ruimte aan de raad. Lees verder

 • Ontwikkeling westzijde Groeneveldselaan

  30 mei − De herontwikkeling van de verloederde bedrijfshallen aan de westzijde Groeneveldselaan is al een aantal jaren een vurige wens van velen in de gemeente. Inmiddels heeft een ontwikkelaar voor deze locatie een mooi plan gemaakt. Het idee is een combinatie van perifere detailhandel, 400 woningen en appartementen in een park op het dak van de perifere detailhandel. De gemeente heeft hiervoor een ruimtelijk kader opgesteld. De beperking van de hoogte kan een probleem worden bij de uitvoering van het plan. Lees verder

 • Kom naar het Stadsgesprek over het concept raadsprogramma op 23 mei a.s.

  17 mei − De vier beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, VVD en ProVeenendaal organiseren op woensdag 23 mei een bijeenkomst voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden om het concept raadsprogramma te bespreken. Het doel van dit Stadsgesprek is het concept raadsprogramma te presenteren en reacties op te halen uit de samenleving. Lees verder

 • Coalitieonderhandelingen Veenendaal in afrondend stadium

  09 mei − De beoogd coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn er bijna uit. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan een concept-raadsprogramma voor de periode 2018-2022. De verwachting is dat dit concept op woensdag 16 mei wordt gepresenteerd door de vier fractievoorzitters: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal). Lees verder

 • Parkeren Duivenwal/Weverij

  30 april − De gedachte achter het nieuwe parkeerbeleid is een vereenvoudiging, meer eenduidigheid en daardoor meer handvatten voor handhaving. Voor de diverse bewoners van het centrum ziet de VVD vele voordelen. Echter de bewoners aan de Duivenwal, zo’n 104 in totaal, denken straks als gevolg van de wijzigingen van het nieuwe parkeerbeleid, dat ze niet meer dicht bij hun appartement kunnen parkeren. De VVD denkt dat het wel mee zal vallen. Lees verder

 • Bedankt voor het vertrouwen!

  25 april − Tijdens het schrijven van deze bijdrage is het precies een maand na de gemeenteraadsverkiezingen. In deze eerste bijdrage voor de maandelijkse gemeentepagina willen we dan ook onze kiezers bedanken voor het mooie resultaat dat we mochten boeken. Lees verder