Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Schieten op een bewegend doel

  27 november − Het college heeft dit voorjaar een schatting gegeven van de kosten voor een benchmark van de ambtelijke organisatie. De VVD heeft bij de consultatie in de commissie aangegeven tegen een diepgaand benchmarkonderzoek te zijn dat nu volgens de offerte € 160.000,= moet kosten. Lees verder

 • De meerjarenbegroting; krap an

  06 november − De Programmabegroting 2020-2023 is sluitend en dat is een hele prestatie. In de begroting zijn alle zaken die we in de Kadernota hebben vastgelegd, in financiële zin vertaald. Maar ruimte voor nieuw beleid en/of andere wensenlijstjes is er niet. Een pas op de plaats, want het is krap an! Lees verder

 • Veenendaal is een feest voor iedereen

  24 oktober − De een noemt Veenendaal een dorp, de ander noemt Veenendaal een stad. Hoe dan ook, feit blijft: we zijn hier een gemeente met ruim 67.000 inwoners. En plusminus een kwart van die inwoners is onder de twintig jaar. De VVD is van mening dat bij zo’n gemeente een groot scala aan evenementen hoort. We willen een bruisend Veenendaal waarin niemand zich hoeft te vervelen. Lees verder

 • De hoogspanningslijn ondergronds: dichterbij dan ooit!

  16 oktober − De hoogspanningslijn ondergronds: dichterbij dan ooit! De VVD wil de hoogspanningskabels die dwars over Veenendaal lopen, graag ondergronds; liever vandaag dan morgen. Dit verbetert de leefomgeving en maakt de skyline van Veenendaal aantrekkelijker. Nu ligt er een voorstel om de laatste harde noot te kraken, namelijk een gemeentelijke bijdrage van € 5,7 miljoen. Lees verder

 • Winkelcentrum Ellekoot op de schop

  © sweco vastgoed

  15 oktober − Het winkelcentrum Ellekoot heeft een verouderde uitstraling, daar is iedereen het inmiddels wel over eens. Na gezamenlijk overleg tussen de eigenaar en de winkeliers komt hier op korte termijn verandering in. Er liggen plannen voor een fraaie vernieuwing van dit druk bezochte wijkwinkelcentrum. De VVD is erg tevreden met de plannen zoals deze nu voorliggen. Zo komen er nieuwe gevels inclusief moderne verlichting en de winkelruimte voor de supermarkt wordt uitgebreid. Lees verder

 • Warmtetransitie: betaalbaarheid en draagvlak

  14 september − Er wordt in Nederland volop gesproken over ‘van-gas-af’. De winning van gas uit Groningen wordt beëindigd en omdat het Rijk onafhankelijk wil zijn van andere landen, is er een zoektocht naar alternatieve energiebronnen. Begrijpelijk en logisch. Centrale vraag is nu; hoe gaan we dat in Veenendaal regelen? Lees verder

 • Salafisme: ongewenst in onze samenleving

  © NRC

  11 september − Gisteravond kwamen Nieuwsuur en NRC Handelsblad met het bericht dat er in Veenendaal salafistische organisaties actief zijn die een leer onderwijzen aan jonge kinderen, waarbij hen onder meer geleerd wordt dat ongelovigen gedood dienen te worden. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen VVD Kadernota 2020-2023 Maatschappelijke weerbaarheid

  08 juli − Voorzitter, Nederland is een van de meest vrije en liberale landen ter wereld. De mogelijkheden voor mensen om het eigen levenspad te kiezen en een leven in welzijn te delen met familie en vrienden, zijn enorm. Mede dankzij de Liberalen in Nederland hebben we deze resultaten kunnen boeken. Echter we moeten nu niet achterover gaan hangen en denken dat we er al zijn, want deze waarden staan onder druk. Lees verder

 • Maatschappelijke weerbaarheid

  03 juli − De grootste uitdaging voor de komende jaren is de beheersbaarheid van de kosten binnen de jeugdhulp. De kosten lopen uit de hand, niet alleen in Veenendaal, maar in bijna alle gemeenten. Inmiddels is het Rijk bereid meer geld in de jeugdhulp te stoppen. Maar doordat gelijktijdig de algemene uitkering van het Rijk aan gemeenten verlaagd wordt, is dit vooral een sigaar uit eigen doos. De VVD wil verdere lastenverhogingen tegenhouden. Dit betekent dat wij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en dat wij niet weglopen voor moeilijke maatregelen. Druk houden op een financieel beheersbare en kwalitatief goede uitvoering van de jeugdhulp blijft essentieel. Niet alleen vanuit het oogpunt van een gezonde gemeentebegroting, maar vooral omdat wij betere hulp willen voor de jongeren die dat nodig hebben. Want is onze jeugd nu wel zo gebaat bij hoe we nu omgaan met jeugdhulp? Lees verder

 • Werkbezoek Kliko: van bedrijfsnaam tot begrip

  01 juli − In de namiddag van 25 juni bracht de VVD een bezoek aan “Kliko”. Jan Huizer, ruim 10 jaar werkzaam binnen dit familiebedrijf, vertelde ons over dit bedrijf waar zo’n 70 mensen werkzaam zijn. Lees verder

 • IW4: Bouwen aan de toekomst

  26 juni − Een half jaar geleden heeft de raad het besluit genomen om IW4 verder te ontwikkelen als professioneel werkleerbedrijf. De expertise en ervaring van IW4 wordt hierbij ingezet om de doorstroom van mensen met een uitkering naar gewone werkplekken te bevorderen. De VVD vindt dat iedereen de kans moet krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en om zoveel mogelijk op eigen benen te staan. Lees verder

 • Werkbezoek bij Visionplanner; groots denken

  04 juni − In 20 jaar van een afstudeeropdracht voor de HEAO-BE tot een bedrijf met 70 mensen in dienst in Veenendaal en 25 mensen op afstand in India. Tijdens een werkbezoek werd de VVD fractie uitgebreid bijgepraat door Bart Schraven, één van de oud-oprichters van het bedrijf en controller Hans Breas. Lees verder

 • Respect voor de naamloze kindergraven

  29 mei − Vroeger werd er niet over kindersterfte gesproken, meestal werd de doodgeboren baby naamloos begraven terwijl de moeder nog in het kraambed lag. Het volgende kind kreeg dan dezelfde naam alsof het kind vervangbaar was. Sommige van deze doodgeborenen werden begraven met een bordje erbij, zoals ‘broertje’ of een ‘datum’, maar de meesten onzichtbaar ergens in het gras. Dit was de gewoonte tot ongeveer 1960. Lees verder

 • Ondermijning verdient alleen bestrijding

  © Bron: Politie.nl

  22 mei − Ondermijning staat hoog op de politieke agenda. Wat de VVD betreft is dat volkomen terecht. Ondermijnende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld witwassen en georganiseerde hennepteelt, raakt immers de gehele samenleving. Het is dan ook goed om te zien dat de €300.000 die de gemeenteraad op ons initiatief voor de bestrijding hiervan jaarlijks beschikbaar heeft gesteld vruchten afwerpt. Het is moeilijk de cijfers achter ondermijning in beeld te krijgen, maar we zien wel dat er vaker actie tegen wordt ondernomen. Lees verder

 • Alsjeblieft, vaccineer uw kind

  © NOS

  12 april − Een tijdje geleden stelden wij als VVD een technische vraag aan het college: ‘’Wat is de vaccinatiegraad in Veenendaal?’’. Het antwoord hierop was ronduit schokkend. Slechts 86,2% van de inwoners in Veenendaal is gevaccineerd. Voor de goede orde, de veiligheidsnorm is 95% vaccinatie. Veenendaal zit daar bijna 10% onder. Lees verder

 • Meer is niet altijd beter

  10 april − Het college heeft maatregelen voorgesteld om de tekorten in het sociaal domein onder controle te krijgen. De VVD dringt al heel lang aan op een aantal van deze maatregelen, zoals betere afspraken tussen aanbieders van ondersteuning en met huisartsen, het op tijd laten indienen van rekeningen bij de gemeente en het prikkelen van aanbieders om zware ondersteuning, wanneer dat kan, af te bouwen naar lichtere. Lees verder

 • Veenendaal groeit door naar meer dan 30.000 banen

  08 april − Volgens de recent gepubliceerde Economische Monitor Gemeente Veenendaal, zijn er in onze gemeente nog nooit zoveel banen geweest als nu. Maar liefst 30.000 banen op een bevolking van nog geen 65.000 inwoners. Lees verder

 • Op naar een nieuw minimabeleid

  05 april − Tijdens de commissievergadering van 19 maart is de evaluatie van het minimabeleid in Veenendaal besproken. Als VVD Veenendaal zijn wij tevreden over de eindconclusies uit het rapport. De gebruikers zijn tevreden en de meeste uitgangspunten zijn behaald. Toch zijn er een aantal zaken in het rapport, waar wij als VVD mee worstelen. Lees verder

 • Niemand is normaal

  27 maart − Een beetje een rare titel, denkt u misschien. Graag leggen we uit wat de VVD hiermee bedoeld. De huidige ontwikkelingen in de Jeugdzorg leiden tot miljoenen-tekorten op ons budget. In Veenendaal zitten zo’n 1400 jongeren in de Jeugdzorg, dat is ongeveer 10% van de jongeren die we hebben! Wij vinden dat een hele hoop! Lees verder