Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Focus op een veilige buurt!

  25 januari − De gemeenteraad mocht feedback geven op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de komende jaren. Wat de VVD betreft een mooi document, maar bij het focuspunt ‘Digitale Veiligheid’ vragen wij ons de lokale noodzaak af. Lees verder

 • Nieuwe brandweerkazerne en Pionierkwartier

  10 december − Veenendaal krijgt een nieuwe brandweerkazerne. Dat is nodig omdat de huidige kazerne niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. Tegelijk kan dan het Pionierkwartier afgerond worden met 140 nieuwe woningen. En woningen hebben we hard nodig in Veenendaal. Lees verder

 • Impasse onderwijshuisvesting doorbreken

  23 november − De scholen in Oost barsten al jaren uit hun voegen. De gemeenteraad besloot eerder dat er een nieuwe school in Groenpoort moet komen, maar dit blijkt grote problemen te veroorzaken qua mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Lees verder

 • Dump die drempels!

  12 oktober − (Verkeers-)veiligheid is een absolute kernwaarde voor de VVD. Daarom nemen wij het signaal van bewoners op de Eilanden te Veenendaal Oost om actie te ondernemen tegen hardrijders en de onduidelijke ‘Shared Space’ erg serieus. De voorgestelde oplossing om een 16-tal verkeersdrempels te realiseren maakt ons echter allesbehalve enthousiast, en lost bovendien de problemen niet op. Lees verder

 • VVD: verzoek extra inzet flexibele camera’s

  © TARL

  22 september − De VVD is ongerust over de toenemende problemen rondom vandalisme en vervuiling van onze straten en wijken. Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal; “Zo zien wij signalen waarvan we een aantal als voorbeeld willen aanhalen; het bushokje aan de Clauslaan dat al weken in duigen erbij ligt, een vrijwilliger die op Twitter aankondigde dat hij stopt met het opruimen van zwerfvuil in het Stadspark omdat het niet meer te doen is, het regenboogzebrapad dat voor de 3e keer in korte tijd is beklad.” Volgens de VVD ligt er een grote oorzaak in het feit dat de pakkans heel klein is. De VVD wil hier wat aan doen. Lees verder

 • Trots op de binnenstad!

  14 september − De vruchtbare samenwerking die in de binnenstad is ontstaan door de invoering van de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) moeten we vooral doorzetten de komende jaren. Lees verder

 • Een Veenendaal voor iedereen!

  28 juni − In maart 2022 besloot de raad om een regenboogzebrapad te plaatsen in Veenendaal. VVD Veenendaal heeft dit altijd gesteund en de uiteindelijke motie mede-ingediend. Voor ons is het belangrijk dat iedere Veenendaler weet dat zij dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als ieder ander. De regenboogvlag symboliseert dat. Waar wij in de raad allemaal hard werken aan inclusie, wij dit met zijn allen ook vaker uitspreken, is het ook van belang dat iedereen die niet met de raad meekijkt, ziet dat hier in Veenendaal hard aan gewerkt wordt. Lees verder

 • Samen werken in vertrouwen

  31 mei − Niet iedereen, en zeker wij niet, zal na de uitslagenavond per se verwacht hebben dat de VVD wederom deel zou uitmaken van de coalitie. De mooie resultaten van de afgelopen raadsperiode hebben we helaas niet kunnen omzetten in een goede verkiezingsuitslag. Dat stemt tot bescheidenheid en zo hebben we ons ook opgesteld tijdens de formatie. Lees verder

 • Samenwerking in Foodvalley werpt haar vruchten af!

  26 mei − In Regio Foodvalley werken acht gemeenten, waaronder Veenendaal, samen met ondernemers, de provincies Utrecht en Gelderland en de onderwijs- en kennisinstellingen aan regionale opgaven zoals de woningbouwopgave, openbaar vervoer, duurzaamheid en het versterken van de lokale economie. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af, want de economie in deze regio groeit bovengemiddeld hard zo bleek uit recent onderzoek van Rabobank. Lees verder

 • Een stadse entree voor Veenendaal

  25 mei − Met het vaststellen van het laatste deel van het plan aan de 1e Melmseweg komt een mooie hoge en stadse entree voor Veenendaal tot stand. Lees verder

 • Verantwoordelijkheid nemen

  21 april − Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een teleurstellend resultaat bereikt. Onze mooie resultaten van de afgelopen periode hebben we helaas niet kunnen omzetten in een mooie uitslag. Hierdoor past ons in de formatie een bescheiden rol. We willen vooral dat Veenendaal weer een stabiel bestuur krijgt dat naar de inwoners luistert en de uitdagingen van deze tijd kan oppakken. Lees verder

 • Voldoende profijt van fusie Patrimonium en Veenendaalse Woningstichting?

  11 april − De Veenendaalse Woningstichting en Patrimonium Woonservice fuseren tot Veenvesters. Dit levert, zo is de verwachting, een grotere en efficiëntere corporatie op met meer financiële armslag. De VVD begrijpt deze voordelen. Tegelijkertijd zien we dat de klantgerichtheid en service van grote corporaties vaak niet zo goed zijn als bij kleine corporaties. De VVD wil niet dat de bewoners dit soort nadelen ondervinden van de fusie. Sterker nog: bewoners moeten meeprofiteren van de voordelen. Wij zetten ons daarom in voor duidelijke prestatieafspraken met de corporatie(s) over doelgroepen, serviceniveau, onderhoud van de woningen en verduurzaming. Op deze manier plukken ook de bewoners de vruchten van deze fusie. Lees verder

 • Plotselinge overlijden Mila Jansen

  20 maart − Nog steeds in grote schok en met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het bericht dat onze collega Mila Jansen plotseling is overleden. Onze gedachten zijn bij haar man Dennis, haar familie en haar dierbaren. Ook onze politieke collega's bij Lokaal Veenendaal wensen wij veel sterkte toe in de komende tijd. Lees verder

 • Beste Veenendalers,

  09 maart − Het Veenendaal waar ik ooit ben geboren is in de afgelopen 35 jaar op een mooie manier veranderd. We hebben prachtige nieuwe wijken met mooie voorzieningen. We zijn een vrij Veenendaal waar we op zondag naar de kerk kunnen, en ook naar de winkel en de bibliotheek. En ik kan met mijn vriend hand in hand over straat. We zijn het lang niet altijd eens, maar we zijn wel verbonden en betrokken met elkaar. Twee jaar corona en heeft die verbondenheid echter wel onder druk gezet. Zowel in de samenleving als in de politiek staan we vaak met harde woorden tegenover elkaar. De wil om buiten het comfort van het eigen gelijk te stappen en elkaar weer te vinden lijkt kleiner te worden. Die verbondenheid weer herstellen is voor mij persoonlijk de belangrijkste drijfveer. De oorlog in Oekraïne laat zien hoe waardevol en belangrijk het is dat we in vrijheid en democratie samen besluiten nemen. We hebben elkaar immers hard nodig en we zijn nog lang niet klaar. Lees verder

 • VVD Veenendaal: meer ruimte voor evenementen op zondag!

  © Rijnpost

  07 maart − Maximaal zes zondagen per jaar evenementen in Veenendaal. Sinds jaar en dag is dit het compromis in de gemeenteraad. Maar de VVD Veenendaal wil in de volgende periode meer ruimte bieden. Henk Vernout, kandidaat-raadslid: “Laten we de Veense evenementensector én de Veenendalers de ruimte geven die we de afgelopen twee jaar zo gemist hebben.” Lees verder

 • Stadspark, participatie en ambitieuze plannen

  23 februari − Dat aan de kale groene vlakten van het stadspark wat veranderd mag worden is duidelijk. Na een intensief participatie-traject beslist de raad of dit de visie is waarop we verder bouwen. De visie barst van ambitie: van een waterelement, een “urban forest” tot aan een Surfvijver waar ook in gesport kan worden. Lees verder

 • VVD: meer transparantie over de tarieven DEVO

  14 februari − De VVD Veenendaal heeft het college van B&W verzocht om meer transparantie over de wijze waarop de tarieven van DEVO zijn opgebouwd. Dit naar aanleiding van de onrust die recentelijk In Veenendaal Oost is ontstaan over de tariefsverhogingen van DEVO. Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal; “De stijgende gasprijzen zijn een gegeven voor elke Nederlander, maar sommige gebruikers van DEVO hebben het gevoel dat ze meer gedupeerd zijn. De onrust ontstaat mogelijk voor een deel door onduidelijkheid.” Lees verder

 • Openheid of veiligheid?

  10 februari − In oktober heeft een spoeddebat plaatsgevonden naar aanleiding van de berichtgeving in NRC Handelsblad over het zogeheten NTA-rapport. NTA heeft voor de gemeente Veenendaal onderzoek gedaan naar de verschillende Islamitische netwerken en stromingen in Veenendaal. De emoties liepen hoog op en er was veel onduidelijk. Als Raad hebben wij dit met elkaar uitgesproken en daarop besloten om het rapport, mede vanwege het feit dat het NTA-rapport niet meer actueel is, te vernietigen. Helaas bleek de werkelijkheid weerbarstiger en kon het rapport vanwege de Archiefwet en een contractuele overeenkomst tussen de gemeente en NTA niet vernietigd worden. Lees verder

 • Gevaar hoge parkeertarieven geweken

  26 januari − De parkeerexploitatie, die lang een financieel zorgenkindje van de gemeente was, is een eind op weg om sluitend te worden. Dat betekent dat er steeds minder geld bij hoeft vanuit de gemeentelijke reserves. Voor de parkeerders in de gemeentelijke parkeergarages betekent dit dat ze een redelijk tarief blijven betalen. Lees verder