Dylan Lochtenberg

Welkom op mijn persoonlijke pagina. 

Ik ben Dylan Lochtenberg, 35 jaar en wethouder voor de VVD Veenendaal.


Het verschil maken

Veenendaal is een gemeente die letterlijk van ambitie uit haar grenzen barst. Op onze 19 vierkante kilometer zoeken we ruimte voor woningen voor onze inwoners, voor werkruimte voor onze ondernemers en voor groen om van te kunnen genieten. Als geboren en getogen Veenendaler heb ik onze gemeente de afgelopen jaren zien veranderen. Steeds meer zijn we een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn, waar ruimte is voorbruisende evenementen en waar kerkgang en koopzondag respectvol naast elkaar kunnen bestaan. Het geeft enorm veel energie om aan zo’n stad een steentje te mogen bijdragen in de lokale politiek. In de afgelopen jaren heb ik dat eerst als raadslid en later als wethouder mogen doen. Hiermee zou ik heel graag doorgaan in de komende periode. Het werk is namelijk nog lang niet af en er komen alweer hele nieuwe en interessante uitdagingen aan.

In de afgelopen jaren heeft de VVD goed op de financiën gelet. Hierdoor hebben we de belastingen voor onze inwoners en bedrijven laag kunnen houden, zelfs de laagste van de provincie Utrecht. De komende periode moeten we belangrijke besluitennemen over hoe we onze beperkte ruimte gaan gebruiken. We willen stevig bouwen om het woningtekort terug te dringen. Maar we willen ook ruimte houden voorgroen en voor onze bedrijven. Dan is er maar één weg en die is omhoog. En dat kan heel mooi, met fraaie architectuur en verticaal groen. Dan hoeft woningbouw ook niet verder ten koste te gaan van onze bedrijventerreinen. Want die zijn onmisbaar voor onze welvaart en werkgelegenheid.

In Veenendaal is echt iets te kiezen. De VVD gaat voor een verstandig financieel-economisch beleid, lage lasten en extra investeringen in veiligheid. We willen de klimaatverandering aanpakken met zonne-energie, zonderwindturbines én met een lobby richting het Rijk voor kernenergie. Een sterke VVD kan op deze en andere belangrijke punten meer de reden vinden en het verschil maken. Daarom vragen we de steun van de Veense kiezers! Daar over ga ik in de campagne graag met zoveel mogelijk Veenendalers in gesprek.