Peter van Yren

Welkom op mijn persoonlijke pagina.


Ik ben Peter van Yren en sinds 16 maart 2022 raadslid namens VVD Veenendaal.

Mijn portefeuille:

  • Economie
  • Gemeentelijk vastgoed / Accomodatiebeleid
  • Parkeerexploitatie
  • Sociaal Domein (werk en inkomen)
  • Cultuur
  • Participatie / Integratie / Diversiteit
  • Recreatie / Toerisme
  • Onderwijs
  • Sport

E: peter.van.yren@veenendaal.nl 

T: 06-


Creatieve oplossingen voor complexe uitdagingen

Ik ben Peter van Yren, 37 jaar en kom uit een ondernemersfamilie. Met mijn vrouw en kind (tweede is onderweg) woon ik nu enkele jaren met veel plezier in Veenendaal. Zo’n 15 jaar ben ik actief in het vastgoed, onder andere als bedrijfsmakelaar en taxateur. In deze hoedanigheid heb ik met allerlei bedrijven en organisaties gewerkt, van beginnende ZZP‘ers tot winkeliers, multinationals, stichtingen en overheden. Hierdoor heb ik veel ervaring met de uitdagingen en beweegredenen van uiteenlopende bedrijven. Ook heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met vastgoed, ruimtelijke ontwikkelingen grondbeleid.

Graag wil ik een steentje bijdragen aan oplossingen voormaatschappelijke vraagstukken. Het liefst doe ik dat in mijn eigenleefomgeving. Er zijn de komende jaren in Veenendaal veel vraagstukken die raakvlakken hebben met mijn expertise, zoals de woningbouwopgave, het toekomstbestendig houden van bedrijventerreinen en het beleid omtrent detailhandel. Zeer belangrijke onderwerpen voor Veenendaal waar ik graag mijnbijdrage aan wil leveren.

Een nuchtere blik en een eerlijk, compleet verhaal. Ik houd niet van politici die maar één kant van de medaille belichten. Door eerlijk en transparant te zijn over beweegredenen, afwegingen en keuzes krijg je veel meer begrip en vertrouwen.

Bijdragen aan creatieve oplossingen voor de grote uitdagingen. Denk aan de woningbouwopgave. We zullen stevig moeten doorbouwen zodat ook onze kinderen hier later een woning kunnen vinden. Daarbij spelen vele uitdagingen, waarvan de belangrijkste ons enorme gebrek aan ruimte is. We zullen dan ook creatief moeten zijn en out of the box moeten denken, zoals meer en hoger bouwen. Daarmee blijft er meer ruimte voor bomen en banen. Kortom: ruimte bieden voor goede initiatieven!