Marc-Jan van Dam

Welkom op mijn persoonlijke pagina.


Ik ben Marc-Jan van Dam en sinds 30 mei 2022 schaduw-raadslid / commissielid namens VVD Veenendaal.

Mijn portefeuille:

  • Sociaal Domein (jeugdhulp, welzijn, vrijwilligerswerk, WMO)
  • Onderwijs
  • Diversiteit
  • Sport
  • Duurzaamheid
  • Milieu / Klimaatadaptatie
  • Energietransitie

E: marc-jan.van.dam@veenendaal.nl 

T: 06


Ieder talent telt!

Mijn naam is Marc-Jan van Dam, ik ben 21 jaar en heb Veenendaal mijn hele leven als thuis gehad. Op moment van schrijven ben ik naast mijn eindstage bezig om af te studeren als docent Nederlands 2e graads. Verhalen lezen, verzamelen en schrijven heeft mij altijd gelegen. Ik heb een paar jaar in Veenendaal gebasketbald. Daarnaast ben ik nu inmiddels alweer jaren actief in de jongerenraad, waarvan bijna anderhalf jaar als voorzitter.

In de politiek maak je de keuzes die echte verandering teweeg kunnen brengen. Ik wil de stem zijn voor hen die wel verandering verlangen, maar dit zelf niet voor elkaar krijgen.
Ik sta voor een eerlijke wereld, met kansen voor iedereen. Helaas moeten we toegeven dat er overal discriminatie is, op welke grond dan ook. Wanneer ik merk dat een ander gediscrimineerd wordt, dan is zijn of haar strijd, mijn strijd. Want iedereen verdient een eerlijke kans en een eerlijke behandeling. Daarnaast ben ik van mening dat het onderwijs de kweekvijver is voor de samenleving. Echte verandering begint bij de nieuwe generatie burgers. Hen moeten wij klaarstomen voor een veilige samenleving met een plek voor iedereen. Zoals benoemd, is school een sociale kweekvijver. Om die reden wil ik vanuit de gemeentepolitiek actief meewerken aan en kijken naar de mogelijkheden die ik binnen de gemeente heb om schoolbestuurders te ondersteunen bij het tegengaan van bijvoorbeeld pesten. Ook op jonge leeftijd is socialiseren bevorderlijk. Om die reden wil ik dan ook de positie van IKC’s verstevigen.

We hebben in Veenendaal helaas nog veel te maken met discriminatie en criminaliteit. Veense jongeren worden daarbij al betrokken vanaf het schoolplein. Ik wil ervoor zorgen dat we als Veenendaal dit nog actiever tegengaan. Daarnaast biedt Veenendaal genoeg kansen om het onderwijs en de lokale arbeidsmarkt bij elkaar te betrekken. Op die manier kunnen we leerlingen enthousiast maken om te gaan werken in de sectoren waar Veenendaal, de regio, en uiteindelijk Nederland behoefte aan heeft. Ik wil deze kansen pakken en ze concreter maken door onderwijs en praktijk te verbinden.