Groen in de stad

Groen in de stad in van enorm groot belang; het brengt ons zuurstof en koelte, het is een belangrijk element in de beheersing van hemelwateropvang en het doet iets met het geluksgevoel en de gezondheid van mensen. De gemeente is verantwoordelijk voor de grote aantallen in groen, van grasvelden tot grote bomen en van natuurgebieden tot groene longen in de wijken. Onze inwoners mogen zelf bepalen hoe zijn hun tuin willen inrichten. Dat moet ook zo blijven wat de VVD betreft. Die beslissingsvrijheid staat hoog in het vaandel bij de VVD. Om te belonen of bestraffen via een financiële prikkel vinden wij tegenstrijdig aan die vrijheid. De VVD is een sterke tegenstander van een zogenaamde tegeltax (= een extra belasting op het aantal versteende m2 in tuinen van onze bewoners).

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar gebied ligt bij de gemeente. De VVD is zich er terdege van bewust dat de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van het leven sterk wordt verbeterd met de aanleg van (extra) groen. Als politieke partij nemen wij die verantwoordelijkheid zeer serieus.

Yvonne Bottema
Raadslid /kandidaat nummer 2