Doorgaan met investeren in ons winkelcentrum, de grootste banenmotor van Veenendaal

Interview met Dylan Lochtenberg lijsttrekker VVD
door Jaap Pilon

Dylan Lochtenberg is een geboren en getogen Veenendaler van 31 die het enorm leuk vindt om zijn steentje bij te dragen voor onze gemeente. Daarnaast werkt hij bij ProDemos in Den Haag en is hij afgestudeerd in rechten. Zijn vrije tijd gaat vooral naar sporten en vrienden. “Zo zijn m’n dagen lekker gevuld en dat is maar goed ook, want ik ben een druk baasje en kan niet zo goed tegen stilzitten.”


Hoe ziet je politieke loopbaan in Veenendaal eruit?
Die is begonnen als voorzitter van de Jongerenraad. Een leuke en leerzame ervaring, om met jongeren van alle politieke kleuren je in te zetten voor Veenendaal. Toen ging het kriebelen en werd ik raadslid, daarna fractievoorzitter en nu voor het eerst lijsttrekker.

Waarom heb je gekozen voor de VVD ?
Het geeft me een kick om te zien hoe Veenendaal de laatste jaren is gegroeid en steeds mooier en moderner is geworden. Daar wil ik graag aan bijdragen. De VVD is een optimistische partij van doeners. Een partij die eigen verantwoordelijkheid centraal stelt. Die ondernemerschap de ruimte wil geven, niet naïef is over veiligheid en alle Veenendalers de vrijheid gunt om hun eigen leven in te richten, ook op zondag. Die partij past echt bij mij. 

Je bent nu enkele jaren raadslid en fractievoorzitter voor de VVD Veenendaal geweest. Ben je eventueel in voor een wethouderszetel?
We gaan nu eerst lekker campagne voeren om zoveel mogelijk kiezers te overtuigen. Als we een mooie uitslag hebben zijn we altijd van harte bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

De VVD heeft deel uitgemaakt van een college met drie confessionele partijen. Wat heeft de kiezer gemerkt van deelname van de VVD?
In deze raadsperiode hebben de coalitiepartijen voor het eerst in de Veense geschiedenis afgesproken dat ze naar eigen geweten mochten stemmen over de koopzondag. Een grote doorbraak. Daardoor konden we met andere partijen een mooi compromis over de koopzondag sluiten. We hebben ons ingezet voor een bloeiende economie na de crisisjaren. Het ene na het andere bouwproject wordt afgerond en ons winkelhart is bruisender dan ooit tevoren. Verder hebben we afgesproken dat de gemeente bij tekorten haar eigen uitgaven moet verlagen, in plaats van de lasten voor onze inwoners te verhogen. Veenendaal heeft een van de laagste belastingniveaus van Nederland. Daardoor blijft er meer geld over in de portemonnee van de Veenendalers. Die kunnen heel goed zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven.

Met welke speerpunten gaat de VVD de verkiezingen van 21 maart in?
Doorgaan met investeren in ons winkelcentrum, de grootste banenmotor van Veenendaal. De retail trekt weer aan en daar moet je op inspelen. Daarom willen we meer evenementen, lage parkeertarieven en grotendeels behoud van het stadsstrand. Alle euro’s die in Veense kassa’s belanden leveren weer werk op voor onze Veenendalers. We willen een stevigere aanpak op veiligheid. De afgelopen maanden zijn er te veel incidenten geweest zoals de ramkraken, inbraken en vernielingen. Denk ook aan de overlast in en rond Aller Erf. Er zijn de afgelopen periode al een aantal goede initiatieven gestart, mede op ons verzoek, maar er mag nog een tandje bij. We willen vooral bewoners en bedrijven vroeger betrekken en sneller ingrijpen. Wanneer nodig zetten we daarvoor meer handhavers en flexibel cameratoezicht in. Voor de verbreding van de Rondweg-Oost zullen we nog veel werk moeten verzetten richting de provincie. We willen een verdiepte aanleg en andere leefbaarheidsmaatregelen voor de omwonenden. Veenendaal moet goed bereikbaar blijven voor haar inwoners en bedrijven. We kunnen het ons niet veroorloven om Veenendaal vast te laten lopen.

Met welke partijen in de Veenendaalse politiek wil je het liefst samenwerken in een nieuw college? Noem man en paard!
Met partijen die inhoudelijk dicht bij ons staan en die hebben laten zien verantwoordelijkheid te nemen, ook als het moeilijk is. De ChristenUnie heeft dat laten zien. Met de SGP kunnen we goed samenwerken op het gebied van financiën en economie. D66 en Lokaal zitten dicht bij ons als het gaat om onze liberale idealen. Met het CDA hebben we prettig samengewerkt. De overige partijen zitten wat meer ter linkerzijde. Een coalitie daarmee ligt minder voor de hand, maar we sluiten niemand uit.

Waar heb je als raadslid spijt van in de afgelopen raadsperiode?
De collegecrisis was een groot dieptepunt voor de hele politiek. Uiteraard denk je achteraf of je iets had kunnen doen om het anders te laten lopen. Ik denk het niet, maar toch voel ik wel die verantwoordelijkheid.
Waar ben je als fractievoorzitter van de VVD trots op?

Het initiatiefvoorstel Vitale Winkelstad en het extra budget voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals drugshandel.
Ook het plaatsen van WhatsApp-borden, terugdringen regeldruk en de aanpak van zwerfvuil en weesfietsen voor een schone en fijne leefomgeving. We betrekken Veenendalers meer bij het beleid via dialoogavonden/stadsgesprekken. Bijvoorbeeld over het raadsprogramma, over de winkelstad en vorige week nog over het Stadsstrand.
Denk ook aan de Strategische Visie 2040. Je moet als gemeente niet in je eentje het beleid willen maken. De mensen zelf hebben de beste oplossingen. Als je hen betrekt en bij elkaar zet komen er de mooiste creatieve ideeën uit. Dat is prachtig!

Je mag een vraag stellen aan één van de politieke partijen in de Veenendaalse gemeenteraad.
Lokaal Veenendaal blijft tegen verbreding van de Rondweg-Oost, ook met leefbaarheidsmaatregelen. Laat die partij daarmee op de langere termijn niet heel veel inwoners en ondernemers in de kou én in de file staan?