Sportparticipatie: wat kan er nog meer?

Sportservice Veenendaal heeft in 2017 met medewerking van een student van de Hogeschool Windesheim een schriftelijk onderzoek uitgevoerd naar sportparticipatie in Veenendaal. De belangrijkste conclusies zijn onder meer dat de sportparticipatie in Veenendaal ligt op 78% en dat is 8% hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast blijkt dat fitness de meest beoefende sport is in Veenendaal (29%) en dat 50% van de inwoners van Veenendaal sport in georganiseerd verband sport beoefent. Gezondheid wordt als belangrijkste reden genoemd om te gaan sporten. Wat opvalt is dat inwoners met een beperking en/of aandoening aangeven, dat er voor hun groep te weinig aanbod is in de nabije omgeving, dat het aanbod de afgelopen jaren ook niet is toegenomen dan wel dat de kosten te hoog zijn. VVD Veenendaal vindt sport voor alle groepen in de samenleving belangrijk. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten.

Sport binnen het Sociaal Domein is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor ons en ook een van de pijlers van het Sportbeleid in Veenendaal. Wij vinden het belangrijk dat een ieder kan sporten, maar ook dat er ingezet moet worden op een groter aanbod voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ook deze doelgroep moet, waar mogelijk, volop mee kunnen doen in het sportieve circuit. Deze groep neemt nu in verhouding nog steeds minder deel aan sport in het algemeen. Dat moet anders vindt de VVD. Er is weliswaar al een mooi sport- en beweegaanbod vanuit Sportservice Veenendaal, vanuit commerciƫle aanbieders (zoals bijvoorbeeld Centrum voor Bewegen) en vanuit diverse sportverenigingen, maar dat is kennelijk nog niet voldoende.

Een aanzet tot nog meer deelname van genoemde doelgroepen kan wellicht gegeven worden door Sportservice Veenendaal. Zij biedt onder meer het -gratis- Sportadvies op Maat aan. Daarbij worden mensen met een beperking gericht verwezen naar een passend sportaanbod. Daar meer aandacht aan schenken lijkt dan ook de meest voor de hand liggende oplossing. En zo kunnen de genoemde beperkingen in het sportaanbod hopelijk verleden tijd worden.

Siem Gerritsen
raadslid