VVD stelt vragen over veiligheid op en rond sportvelden


De VVD heeft vragen gesteld over de veiligheid op en rond de sportvelden aan de Spitsbergenweg, naar aanleiding van een werkbezoek aan voetbalclub VRC. De partij kreeg er te horen dat er wordt gedeald, is er overlast van onbevoegden en dat er een onveilige verkeersituatie is. Raadslid Siem Gerritsen en kandidaat-raadslid Ronald Veen: “Veenendaal heeft geweldige sportverenigingen waar vele inwoners van genieten. Hier moet het veilig zijn. Waar er onveilige situaties ontstaan moeten die worden aangepakt.”

De problemen kwamen naar boven in een gesprek dat Veen (tevens oud-fractievoorzitter en kandidaat nummer 3) en Gerritsen (tevens lijstduwer) onlangs hadden bij VRC. Vorig jaar diende de VVD al een motie in over de veiligheid bij sportverenigingen, op basis van verschillende geluiden vanuit de sportclubs. Het college gaf echter aan geen reden te zien voor verdere actie. Weken na het bespreken van deze motie waren er echter alweer vernielingen bij onder andere de Merino’s en SV Panter. Veen: “Het laat helaas zien dat we dit probleem serieus moeten nemen. We willen dat de gemeente dit oppakt. Indien bijvoorbeeld extra handhaving en cameratoezicht nodig is willen we dit inzetten.”

Volgens de VVD moet er gekeken worden naar de verkeersveiligheid op het parkeerterrein bij VRC. Er is veel fietsverkeer van met name jonge sportleden, die aldaar een drukke weg moeten oversteken en daarna op het parkeerterrein moeten laveren tussen de auto's. Ook zit het terrein soms weken zonder licht. Gerritsen: “Het draagt allemaal niet bij aan het veiligheidsgevoel van de sporters en de medewerkers van de sportverenigingen.”

De partij wil, op voorstel van VRC, dat het probleem rond de veiligheid op de sportvelden breed wordt opgepakt. Er zou meer informatie-uitwisseling op het gebied van het veiliger maken van sportterreinen/parkeerterrein, criminaliteit, vandalisme, verhogen van het veiligheidsgevoel en op het gebied van verkeer en parkeren moeten komen. Veen: “Wij roepen het college op om een Veilig Sporten-conferentie te organiseren waar sportverenigingen, gemeente en politie aan deelnemen.”