#8 Frans Guillaume: 'Minder administratieve lasten voor zorgverleners'


'Stijgende zorgkosten in de hand houden, administratieve lasten verminderen'

Minder administratieve lasten voor zorgverleners, (stijgende) zorgkosten in de hand houden en solidariteit binnen het zorgstelsel waarborgen, zorg bieden aan mensen die het echt nodig hebben, door de beste zorgverleners; dit zijn de doelstellingen die Frans Guillaume (31), zorgadviseur en wonend in Veenendaal, op zijn netvlies heeft. Als kandidaat nummer acht voor de VVD wil hij graag meebouwen aan de toekomst van onze gemeente, vooral waar het gaat om Zorg & Welzijn.

Frans: “In 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd, waardoor gemeenten meer verantwoordelijkheden hebben gekregen op het gebied van de zorg, ook in Veenendaal. Als je dat goed aanpakt biedt dat voor Veenendaal alle kansen. Neem alleen al de enorme brij aan administratieve lasten voor zorgaanbieders. Die moeten we echt terugdringen, waardoor zij zich eindelijk weer volledig kunnen bezighouden met hun taak; het helpen van mensen. Op mijn inzet kunt u rekenen. De VVD toch ook op u? ”