#2 Yvonne Bottema: 'Goede bereikbaarheid in combinatie met goede leefomgeving'

‘Goede bereikbaarheid in combinatie met goede leefomgeving’

Dat is waar Yvonne Bottema (57) voor staat. Ze is een geboren Friezin (Leeuwarden), maar al weer bijna 30 jaar woonachtig in Veenendaal. Eerst in de Componistenbuurt en sinds een paar jaar met veel plezier in het centrum. Zij heeft Veenendaal, waar haar kinderen zijn geboren en getogen, in haar hart gesloten. Yvonne heeft een bedrijfsmatige en communicatie-achtergrond. 
Sinds 2014 is zij VVD-raadslid en er trots op dat haar inzet voor onze kiezers is beloond met plek twee op de VVD-kandidatenlijst 2018. Niet zo verwonderlijk, want Yvonne heeft zich de afgelopen raadsperiode met veel succes ingezet voor een fijne, groene, schone en veilige leefomgeving, in de breedste zin van het woord.

Yvonne: “Dat wil ik graag voortzetten. Zo heb ik me de afgelopen periode ingezet voor een extra aanpak van zwerfafval. Ik erger me vooral aan de sterk toegenomen hoeveelheid zwerfafval als gevolg van de invoering van ons nieuwe afvalsysteem Diftar.” Daarnaast is mobiliteit een van haar speerpunten. “Ik vind het belangrijk dat Veenendaal goed bereikbaar blijft. Dat iedereen snel en veilig Veenendaal in- en uit kan rijden, zonder in de file te staan. Dit geldt overigens niet alleen voor het woon-werk verkeer, maar ook en vooral voor ondernemers voor wie een goede mobiliteit een belangrijk, zo niet doorslaggevend, element is voor de keuze waar ze hun bedrijf willen vestigen en/of uitbreiden. Blijft onverlet dat een goede bereikbaarheid niet ten koste mag gaan van een goede leefomgeving van onze inwoners. Daarom wil de VVD bij de verbreding van de Rondweg Oost extra maatregelen die de luchtkwaliteit en geluidsoverlast voor de bewoners die vlak langs deze weg verbeteren. Ik sta voor uw belangen!”