Kom naar het Stadsgesprek over het concept raadsprogramma op 23 mei a.s.

De vier beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, VVD en ProVeenendaal organiseren op woensdag 23 mei een bijeenkomst voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden om het concept raadsprogramma te bespreken. Het doel van dit Stadsgesprek is het concept raadsprogramma te presenteren en reacties op te halen uit de samenleving.

De beoogde coalitiepartijen zijn benieuwd wat iedereen vindt van de inhoud van het concept raadsprogramma en nodigt u uit om mee te praten over de vijf thema’s; 

  • Goed bestuur;

  • Werken aan de toekomst;

  • Veenendaal schoon, heel, veilig en bereikbaar;

  • Veenendaal, een plaats voor iedereen;

  • Financieel gezonde gemeente.


Woensdag 23 mei 2018
Iedereen is op woensdag 23 mei om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Het programma start met een korte toelichting op het concept raadsprogramma, waarna er gelegenheid is om over twee van de thema’s mee te praten. Naar verwachting is de avond rond 22.00 uur afgelopen.

Gedragen raadsprogramma
Met de inbreng van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden willen de beoogde coalitiepartijen komen tot een gedragen raadsprogramma die goed is voor (de toekomst van) Veenendaal. Wilt u uw reactie geven op het concept raadsprogramma, maar u bent niet in de gelegenheid om naar het Stadsgesprek te komen? Dan kunt u ook online uw reactie geven

Bijlagen:
U kunt de conceptstukken nalezen: via de website van de gemeente Veenendaal.