Ontwikkeling westzijde Groeneveldselaan

De herontwikkeling van de verloederde bedrijfshallen aan de westzijde Groeneveldselaan is al een aantal jaren een vurige wens van velen in de gemeente. Inmiddels heeft een ontwikkelaar voor deze locatie een mooi plan gemaakt. Het idee is een combinatie van perifere detailhandel, 400 woningen en appartementen in een park op het dak van de perifere detailhandel. De gemeente heeft hiervoor een ruimtelijk kader opgesteld. De beperking van de hoogte kan een probleem worden bij de uitvoering van het plan.

Dan kunnen er misschien wel de 400 woningen gerealiseerd worden, maar houd je weinig ruimte voor het park over. De VVD ziet liever een ontwikkeling in de hoogte dan in de breedte. Dat kan ook prima op deze uitgestrekte locatie. Het is daarom van belang de hoogtebeperking uit het plan te halen. Des te sneller kan er wat gedaan worden aan de steeds nijpender behoefte aan nieuwe woningen.

Leo Nooteboom
Raadslid