VVD stelt schriftelijke vragen over zorgwekkende misdaadcijfers Veenendaal

© www.politie.nl

Op 26 mei publiceerde het AD de zogenaamde misdaadmeter, een lijst waar voor alle gemeenten in Nederland de criminaliteitscijfers over 2017 zijn opgenomen. Veenendaal is van plek 114 naar plek 75 op de lijst van gemeenten met de meeste misdaden gestegen; het aantal mishandelingen is toegenomen met 23,8%, het aantal vernielingen met 23,6% en het aantal woninginbraken met 5,9%. Dit baart ons zorgen.

Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college. We hopen dat het college ons kan informeren wat zij aan deze zorgwekkende ontwikkelingen gaat doen op de korte termijn. Verder willen we het college ook vragen deze misdaadcijfers mee te nemen in de prioritering bij het nieuwe integrale veiligheidsplan die dit jaar op de agenda staat.

In de bijlage vindt u zowel de gestelde vragen als de op 5 juli ontvangen antwoorden op de vragen.