Nog lang geen Sinterklaas

© Veenendaalse Krant

Veenendaal heeft veel ambities en die moeten allemaal passen binnen de financiële vooruitzichten. Uit de meicirculaire, waarin het Rijk aangeeft hoeveel geld de gemeenten krijgen voor de diverse beleidsonderdelen, blijkt dat er minder geld binnenkomt dan eerst gedacht. Het is tijd om keuzes te maken.

De VVD vindt het vooral belangrijk dat de uitgaven voor het sociale domein binnen de budgetten van het Rijk blijven. We hebben afgesproken in het raadsprogramma 2018-2022 dat we een meer integrale benadering willen van de drie onderdelen van het sociaal domein: de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Ook hebben we afgesproken dat wanneer er tekorten zijn, eerst gezocht wordt naar mogelijkheden de kosten te verlagen door bijvoorbeeld meer efficiëntie. Wanneer nodig nemen we maatregelen, waarbij we het wettelijk niveau van de voorzieningen in stand houden. Zo blijft er ruimte voor al die andere ambities die Veenendaal wil realiseren. Een flinke uitdaging!