Terugblik 2017

In 2017 hebben we ons als VVD voor een aantal zaken ingespannen. Met goed resultaat. Zo hebben we een begin gemaakt om Veenendaal veiliger te maken door budgetten vrij te maken voor een aanpak ondermijnende criminaliteit, zijn op ons verzoek de camerabeelden verbeterd, wat gelijk tot resultaat leidde; een aantal daders van geruchtmakende zaken in het afgelopen jaar zijn opgepakt dankzij betere camerabeelden. Zo hebben we gezorgd dat Veenendaal het afgelopen jaar groener en schoner is geworden, door meer budget beschikbaar te stellen voor een onderhoudsniveau B voor onze wijken en bedrijfsterreinen en een aanpak voor het opruimen van de vele weesfietsen en fietswrakken op de diverse plekken in Veenendaal. Ook hebben we ons succesvol bezig gehouden met de bevordering van buitensporten. De VVD heeft het afgelopen jaar volop aandacht gehad voor een moderner en bruisender Veenendaal. De uitbreiding van de koopzondag, het behoud van het stadstrand en de voltooiing van Brouwerspoort als onderdeel van een krachtig Winkelhart en het laag houden van de parkeertarieven horen hierbij. Dit jaar gaan we hier mee door. Om te beginnen zijn we daarom mede-indiener van het amendement van de CU om de budget compleet te maken voor een onderhoudsniveau B in de openbare ruimte.

Het projectenboek laat veel meer positieve kleuren zien, groen en gele balkjes in plaats van rood. De woningmarkt is momenteel booming en dat vertaalt zich terug in de vele bouwprojecten die momenteel als broodjes over de toonbank gaan. Dat is natuurlijk geweldig. Dit geeft ruimte voor groei van Veenendaal. Bij wonen en werken hoort een goede mobiliteit. We zijn blij dat we eind vorig jaar met de raad een grote stap hebben gezet om de files op de rondweg Oost aan te pakken, waarbij we tevens besluiten hebben genomen om de leefbaarheid van de direct omwonenden aan deze rondweg te verbeteren. We hopen ook dat er op 9 juli aanstaande een gunstig besluit door de provinciale staten worden genomen en dat onze voorkeursvariant wordt overgenomen. 

Wel maken we ons zorgen over de kosten van de energietransitie en de kosten van het Diftar systeem. Duurzaamheid is een deugd, maar het moet wel economisch meer opleveren en niet tot een kostenverhoging voor onze inwoners leiden. We zullen hierop nauwlettend blijven toezien.

Het sociale domein baart ons ook zorgen, een groot tekort op de Jeugdzorg van 3,5 miljoen dwingt ons om meer grip te krijgen op de bestedingen. We verwachten in oktober van dit jaar antwoorden te krijgen op de vele uitvoeringsvragen die er bij de Jeugdzorg naar voren komen.

Kortom; we sluiten 2017 af met een goed gevoel, maar zijn ons tevens bewust van de vele uitdagingen die onze gemeente in het verschiet heeft. Sinterklaas spelen is niet wat bij de VVD past. We willen zorgvuldig met de gemeentelijke financiën blijven omgaan, de vele ambities die nu voor liggen integraal bekijken in het kader van de financiële vooruitzichten en dan weloverwogen keuzes maken. Voor een groener, schoner, bruisender, veiliger en bereikbaar Veenendaal zonder hoge lasten voor onze inwoners.