Meer mogelijk met de nieuwe Omgevingswet

Landelijk wordt gewerkt aan de Omgevingswet. In die wet worden allerlei bestaande wetten geschrapt, vereenvoudigd en samengevoegd. De Omgevingswet zal gaan over waar we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Er komen minder regels uit Den Haag, maar gemeenten moeten nu wel eigen regels maken. Veenendaal gaat hiervoor eerst een visie maken, de Omgevingsvisie. In deze visie zitten drie grote thema‚Äôs: Bouwen en Wonen, Mobiliteit en Infrastructuur en Natuur en Water. 

De VVD wil dat de Omgevingsvisie u helpt. Niet meer voor ieder wissewasje een vergunning moeten vragen. Gewoon van A naar B kunnen rijden. En om Veenendaal groen te houden, mag er best wat hoger gebouwd worden.