Rentmeesterschap in Veenendaal

In Veenendaal zit één van de grotere rentmeesterskantoren van Nederland, “Kendes rentmeesters en adviseurs”. Reden voor de VVD om daar eens langs te gaan. Kendes werkt voor opdrachtgevers door het hele land. Naast Veenendaal hebben ze ook een vestiging in Zwolle. Met directeur Eertink en jurist Hoekstra hebben wij gesproken over het vestigingsklimaat in Veenendaal, de reclamebelasting, over de werkzaamheden van rentmeesters en het risico van ondermijnende criminaliteit. Kendes koos voor Veenendaal vanwege de centrale ligging en de bereikbaarheid. Ze zijn tevreden met de inzet van de gemeente voor het vestigingsklimaat, wel hebben ze zorgen over het groenonderhoud. De reclamebelasting, opgebracht door ondernemers en voor ondernemers, werkt volgens hen goed omdat ze er het nodige voor terug krijgen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de AED en de training daarvoor ermee geregeld.

Rentmeesters houden zich bezig met de taxatie en het beheer van bijvoorbeeld landbouwgrond en landgoederen. Op dat gebied zijn ze tevens economisch en juridisch specialist voor overheid en grondeigenaren. Rentmeesters zijn vaak in het buitengebied actief en het gaat vaak om veel geld. Ze lopen hiermee het risico met ondermijnende criminaliteit geconfronteerd te worden. Dat is een onderwerp waar zij en hun brancheorganisatie scherp op letten.

Een zeer interessant werkbezoek; onze fractie neemt de opgedane kennis graag mee in haar overwegingen in de diverse taakgebieden.

Leo Nooteboom
Raadslid