VVD: Geen OZB verhoging


De VVD zal tegen een OZB verhoging stemmen bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022. Wij vinden het ongewenst dat ter compensatie van de tekorten uit de portemonnee van onze inwoners wordt gegraaid. Ook omdat de begroting in het collegevoorstel in 2022 sluitend is, zónder lastenverhoging.

De miljoenentekorten worden veroorzaakt door uit de hand lopende uitgaven in het sociaal domein, vooral in de Jeugdzorg en WMO. In het raadsprogramma hebben we met z'n allen afgesproken dat we niet gelijk de lasten zullen verhogen. We moeten kijken of we hiervoor meer geld van het Rijk kunnen krijgen, maar vooral ook de uitgaven onder controle krijgen. Bijvoorbeeld door efficiënter te werken en onnodige uitgaven te voorkomen. Die slag moet nu, een paar maanden na onze afspraak, eerst worden gemaakt. Totdat we die mogelijkheden verkend hebben, is verhoging van de OZB voor de VVD niet aan de orde.

Yvonne Bottema

Fractievoorzitter