De toekomst van IW4: gelijke kansen voor iedereen

Afgelopen raadsvergadering nam de gemeenteraad van Veenendaal een besluit over de toekomst van IW4. Besloten is om IW4 door te ontwikkelen als sociaal werkbedrijf, om zo verder te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Bij VVD Veenendaal vinden wij dat iedereen, ook mensen met een arbeidsbeperking, de ruimte en de kans moeten krijgen om zich maximaal te ontwikkelen. Hierom zijn wij blij met de nadruk die in het besluit is gegeven aan de doorstroom naar reguliere werkplekken. En natuurlijk zou idealiter IW4 financieel onafhankelijk zijn van de gemeente, maar we moeten de werkelijkheid onder ogen zien: een hogere gemeentelijke bijdrage is gewoonweg nodig om deze doelgroepen de kansen te bieden die ze verdienen. En wij als optimisten van de VVD zien daarin dan wel gelijk het voordeel dat met die gemeentelijke bijdrage de betrokkenheid van de raad verankerd is.

Dit maakt dat wij blij zijn met het genomen besluit. Nu is het alleen nog hopen dat de gemeenteraden van Rhenen en Renswoude hierover tot hetzelfde besluit komen. Daarmee kan IW4 zich verder ontwikkelen en kan het sociaal werkbedrijf verder toewerken naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Jesper Diepeveen
Raadslid