Over oude wijn en nieuwe zaken

De fractie van de VVD is vrijdag 19 oktober op werkbezoek geweest bij Olenz notarissen. Daar werden we ontvangen door notaris Wilod Versprille die ons vertelde over de werkzaamheden van het kantoor in vroeger eeuwen - het kantoor bestaat al sinds 1681 - en in de tegenwoordige tijd. Dat het kantoor al zo oud is, heeft bijvoorbeeld te maken met de veenontginning: wie had waarop recht. Naast eigendom kan ook alleen het recht om andermans eigendom te gebruiken bestaan. Vaak is dat tegen een jaarlijkse vergoeding in geld, maar ook ‘twee kruiken Rijnlandse wijn van behoorlijke kwaliteit’ komt in Veenendaal voor.

In de tegenwoordige tijd richt het kantoor zich, naast de gebruikelijke taken, in het bijzonder op familiebedrijven en op het borgen van duurzaamheidsinitiatieven. Bijvoorbeeld over hoe een eigenaar van een bedrijfshal zijn dak voor zonnepanelen van anderen beschikbaar kan stellen. Ook hecht hij veel waarde aan FoodValley voor de toekomst van een houdbare voedselvoorziening. Hij wees ons op de internationale aandacht hiervoor, getuige een artikel in de Financial Times. Het belang van FoodValley voor Veenendaal mag volgens hem niet onderschat worden.

Kortom, een leerzaam werkbezoek dat ons over oude wijn en in nieuwe zaken inzicht gaf.

Leo Nooteboom
Raadslid