Programmabegroting 2019-2022

Programmabegroting 2019-2022

In deze eerste programmabegroting na de verkiezingen wordt de financiële uitwerking van het raadsprogramma zichtbaar. De grootste uitdaging is het structureel tekort in het sociaal domein. Wat de VVD betreft, moeten we de oplossingen voor dit tekort eerst zoeken binnen het sociaal domein zelf. De overgang van het Rijk naar de gemeente had tot doel de uitgaven beter beheersbaar te maken en dichterbij de mensen te brengen. Als lokale overheid hebben we een verantwoordelijkheid naar twee kanten. Enerzijds staan we voor de taak de mensen die zorg te bieden die ze nodig hebben en anderzijds is er de enorme opgave om de zorg toekomstbestendig te maken.

De VVD heeft goede hoop dat dit gaat lukken. Uit de rapportages van werkgroepen blijkt dat er veel besparingsmogelijkheden zijn door efficiënter te werken. Vooral in het rapport Jeugd lezen wij dat veel winst te halen valt door een betere coördinatie, tegengaan van onnodige versnippering, meer grip op de doelmatigheid en een transformatie naar goedkopere vormen. Op korte termijn zou dit al een besparing van 1,5 miljoen per jaar kunnen opleveren. Opzienbarend! 

Een OZB verhoging per 1 januari 2019 vindt de VVD helemaal niet nodig. De suggestie de OZB te verhogen dient in 2019 alleen ter vulling van onze eigen schatkist. Pas vanaf 2020 zou het de pijnlijke maatregelen die we eventueel moeten nemen, kunnen verzachten. Wij vinden dat eerst hard aan de slag moet worden gegaan om ons sociaal domein toekomstbestendig te maken. 

Gelukkig gaat er in Veenendaal heel veel gewoon goed. Zo is de economie goed op stoom. Dat merken we aan onze woningmarkt, onze binnenstad en de drukte op onze wegen. De economische monitor van Veenendaal geeft prachtige cijfers over onze arbeidsparticipatie en bedrijvigheid. We zijn blij met de extra versterking van de infrastructuur en het groen, de versnelde bouw in Veenendaal Oost, de extra aandacht voor veiligheid en de inzet voor meer levendigheid in het centrum.

De ambities op het gebied van een modern, bruisend, bereikbaar, ondernemend en veilig Veenendaal zijn voor de VVD van groot belang. De komende periode gaan we gebruiken om deze verkiezingsbeloftes verder te realiseren.

Yvonne Bottema

Fractievoorzitter