Door hoger bouwen groen behouden

© Moss Amsterdam


De VVD is al lange tijd voorstander van hoger bouwen in Veenendaal. Willen we de groei niet stilzetten en toch een groene leefstad zijn, dan is dit onvermijdelijk. Bij de ontwikkelingen aan de 1e Melmseweg en de westzijde van de Groeneveldselaan spelen de toelaatbare bouwhoogten opnieuw een rol. Wat ons betreft dommelt Veenendaal niet als een slaapstad in. Door te groeien kunnen we blijven zorgen voor een gezonde economie en een goed voorzieningenniveau. 

Voor de VVD is het nog maar de vraag of ├╝berhaupt van tevoren voor heel Veenendaal maxima moeten worden vastgesteld aan het aantal meters bouwhoogte. Wij zien er meer in de bouwhoogte per geval te beoordelen, zoals nu bij de genoemde ontwikkelingen. Er gelden immers voorschriften waarmee ervoor gezorgd wordt dat de bewoners in de omgeving geen last hebben van te veel schaduw, parkeerproblemen of problemen met de verkeersafwikkeling.

Jesper Diepeveen
Raadslid