Veilige velden voor onze sporthelden

© Veenendaalse Krant

De VVD heeft in de vorige raadsperiode schriftelijke vragen gesteld en een motie ingediend over de veiligheid bij verschillende sportverenigingen. Onlangs is naar aanleiding hiervan een avond georganiseerd door de gemeente. De sportverenigingen waren blij dat de problematiek nu besproken kon worden. De verschillende sportverenigingen blijken steeds tegen dezelfde problematiek aan te lopen. Zaken als slechte verlichting, hangjongeren en rommel kwamen veelvuldig voorbij. 
 
Op de avond werd duidelijk dat de sportclubs graag een vaste persoon zouden hebben waar alle incidenten gemeld kunnen worden. Of dit dan bij Sportservice kwam te liggen of bij de gemeente maakte ze niet uit. Er kwamen nog enkele andere concrete punten naar voren waarmee de gemeente aan de slag zal gaan. Uiteraard zal de gemeente de uitslag hiervan aan de sportverenigingen laten weten.
 
Al met al was het een informatieve avond. De sportverenigingen gingen met een goed gevoel weg en er werden concrete stappen gezet om de veiligheid bij de veldenaan te pakken. Ook wij als VVD zijn blij dat er na onze vragen en de motie mee aan de slag wordt gegaan. Want ieder in Veenendaal hoort veilig te kunnen sporten.
 
Ruben Schoeman
Raadslid