Ter voorbereiding op het nieuwe Integrale Veiligheidsplan

Als gemeente Veenendaal stellen wij binnenkort een vernieuwd lokaal integraal veiligheidsplan (IVP) vast. Daarnaast stelt Veenendaal samen met Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede tevens een regionaal Integraal veiligheidsplan vast. De VVD fracties van deze gemeenten hebben onlangs de koppen bij elkaar gestoken om te bekijken welke punten er zijn die in iedere gemeente spelen en waar wij, als VVD fracties prioriteit aan willen geven. 
 
Bespreekpunten waren onder meer, ‘high impact crimes’ en kentekenregistratie. De fracties vinden het van belang dat de high impact crimes benoemd blijven in zowel de lokale als de regionale IVP’s, omdat de gevolgen van deze misdaden zeer groot zijn op zowel de slachtoffers als op de omgeving.  Daarnaast zijn we enthousiast over kentekenregistratie; wij hebben hier al eerder over geschreven. Bij een gezamenlijke aanpak kan een soort waterbed-effect voorkomen worden.

Iedereen weet dat criminaliteit niet stopt bij de gemeentegrens, dit geldt zeker ook voor de ondermijnende criminaliteit, zoals de drugproductie en –handel.  Door een gezamenlijke aanpak en prioritering hopen wij dat niet alleen in Veenendaal, maar ook in de gehele regio de veiligheid verbeterd.
 
Ruben Schoeman
Raadslid