Afvalscheiding en Diftar

Waarom op voorhand jezelf beperken tot het huidige Diftar beleid? Je zou ook open kunnen staan voor nieuwe ontwikkelingen in de afvalverwerkingsbranche. Zeker als je voor de aankomende nieuwe aanbesteding voor ons afval niet eens weet wat de verschillen in kosten en baten zijn.

Er lag afgelopen dinsdag in de raadscommissie een consultatiememo voor met de titel ‘bronscheiding versus nascheiding’. Alleen al door de titel leek het alsof dit een tegenstelling is. Dat is niet het geval, volgens de VVD. Ook nu vindt nascheiding plaats en dat zal zo blijven. Het PMD afval wordt namelijk verderop in de verwerking gesorteerd in verschillende deelstromen. Metalen, drankkartons en diverse soorten plastic afval, zoals petflessen, boterkuipjes, flacons, worden dan nog gesorteerd.

GFT inzameling ook voor de hoogbouw
Bronscheiding blijft van toepassing voor bepaalde afvalstromen zoals papier, glas, gft en kleding. Simpelweg omdat de kwaliteit voor de verdere verwerking dan beter is. Bij de hoogbouw vindt geen volledige bronscheiding plaats. De VVD vindt het belangrijk dat ook daar GFT afval apart ingezameld kan worden. Wij hebben gevraagd om dit in het komende jaar mogelijk te maken, net zoals in onze buurtgemeente Ede. De wethouder heeft toegezegd dit verder uit te werken.

Diftar
De VVD is nog steeds tegen het Diftar systeem. We zijn niet tegen bronscheiding, maar wel tegen het tarievensysteem. De VVD ziet de stijgende hoeveelheid zwerfvuil, de ongewenste dumpingen en de vervuiling in het PMD afval, als een negatief effect van Diftar. We gaan het liefst zo snel mogelijk terug naar één tarief. Op dit moment zijn de meerpersoonshuishoudens per jaar nog relatief goedkoper uit, maar de eenpersoon-huishoudens niet en de eerste tariefsverhoging van € 10,54 is voor de komende jaren al aangekondigd.

Toekomstige ontwikkelingen 
De nascheiding van het PMD afval wordt steeds beter. Eerst konden onze inwoners alleen plastic inzamelen, sinds kort zijn hier metalen en drankkartons aan toegevoegd. Wie zal zeggen wat de volgende stap is? De VVD is ervan overtuigd dat ook de verpakkingsindustrie stappen zal blijven zetten om het restafval zoveel mogelijk te beperken. De VVD wil graag dat er naar de meest effectieve wijze van afvalverwerking wordt gezocht. Effectief zowel qua rendement als qua service als qua kosten voor onze inwoners. Daarom hebben we ervoor gepleit om de nieuwste ontwikkelingen in nascheiding mee te nemen in de aanbestedingsprocedure voor de afvalverwerking en deze niet te beperken tot alleen het huidige Diftar beleid.

Yvonne Bottema 
Fractievoorzitter