VVD maakt het waar!

2018 was een mooi jaar voor de VVD. Met de resultaten van vier jaar hard werken door fractie & wethouder en vol plannen voor de nieuwe periode, gingen we aan de slag met de verkiezingscampagne, met een prachtig resultaat als gevolg! We werden de grootste winnaar en de tweede partij door twee zetels winst. Na intensieve onderhandelingen tussen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal kwamen we tot een unaniem aangenomen raadsprogramma.

Bruisend centrum, groen en hoger bouwen, veiligheid, financiën en bereikbaarheid

Inhoudelijk speelde er in 2018 een aantal belangrijke dossiers. Het door de VVD geïnitieerde inspraaktraject over het stadsstrand leidde ertoe dat een groot gedeelte behouden blijft én dat de looproute in het centrum afgemaakt wordt. We verwachten dat deze ontwikkeling zal bijdragen aan een bruisend centrum.

Veenendaal is een groene leefstad. De VVD heeft bij verschillende gelegenheden aangegeven dat om groen te blijven, op geschikte locaties wel wat hoger gebouwd kan worden.

Veiligheid blijft onze prioriteit. We hebben de overlast op en rond de sportvelden aangekaart. Verder hebben we bij het nieuwe Veiligheidsplan verzocht om kentekenregistratie waarmee mobiele bendes aangepakt kunnen worden. Ook heeft de raad de motie tegen straatintimidatie aangenomen. De uitwerking hiervan volgt in 2019.

Helaas werden we geconfronteerd met een groot financieel tekort. Dit werd vooral veroorzaakt door de jeugdzorg. De doelstelling om hierbij jongeren te voorzien van snellere, lichtere en preventieve hulp, in plaats van zware, dure zorg, wordt nog niet gehaald. Dat is slecht voor onze portemonnee. Maar het is vooral slecht voor de jongeren en gezinnen waar het om gaat. De gewenste omslag is een belangrijk thema voor ons. Ondanks deze financiële uitdagingen vond de VVD een belastingverhoging voorbarig. Helaas besloot een meerderheid van de raad anders.

Ten slotte zijn we erg blij met de lopende besluitvorming over de Rondweg-Oost. Onze inzet voor bereikbaarheid voor Veenendaal door verbreding, ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan en snelheidsverlaging, vinden we één op één terug in het collegevoorstel aan de provincie.

In 2019 zetten we ons in om onze verkiezingsbelofte voor een bruisend, modern, bereikbaar en veilig Veenendaal waar te blijven maken.

Yvonne Bottema
fractievoorzitter