Rondweg Oost en leefbaarheid

Het raadsvoorstel voor de Rondweg-Oost geeft invulling aan de verbreding, verdieping, verbetering van de leefbaarheid en de financiële inzet van provincie en gemeente.

De gekozen variant is de oplossing waar de VVD al bij de verkiezingen voor ijverde. We ondersteunde dit raadsvoorstel volledig. De extra financiële bijdrage vanuit Veenendaal is in goed overleg met de ontwikkelaars van Veenendaal-Oost tot stand gekomen. Omdat zij alle belang hebben bij een goede ontsluiting zal hun bijdrage aan het fonds van bovenwijkse voorzieningen worden ingezet. De belangen bij de verbetering zijn groot, zowel voor de (toekomstige) bewoners van Oost, onze bedrijven als voor geheel Veenendaal en Foodvalley.

Wat de VVD betreft, gaat de schop snel de grond in en ligt hier straks een hele mooie verbrede weg met een groene stedelijke uitstraling die passend is voor Veenendaal en die de verkeersdoorstroming voor de komende 30 jaar kan garanderen.

Yvonne Bottema      

Fractievoorzitter