Foodvalley: de economische motor met turbo kracht

De Triple Helix samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, is bezig met een nieuwe Strategische Agenda Foodvalley 2020-2025. De VVD vindt dat de Regio Foodvalley zich in haar beleid, lobby, visie en strategie moet (blijven) focussen op de volgende thema's:

-Innovatie en kennisoverdracht op Food gebied, gericht op gezonde en duurzame voeding,

-Economie, gericht op het verkrijgen van een gezond vestigingsklimaat, een goede werkgelegenheid en prima aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt,

-Leefomgeving, waarbij onderwerpen als een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken, goede mobiliteit etc. aan de orde zijn, zodat we een top woonomgeving kunnen bieden. Daardoor kunnen we goed opgeleide mensen, expats en kenniswerkers binnenhalen en vasthouden.

Met deze focus en het achterwege laten van bemoeienis met onderwerpen zoals de ValleiHopper, kan de Regio Foodvalley volgens de VVD doorgroeien tot de Economische Topregio met turbokracht!


Ronald Veen

Raadslid