Op naar een nieuw minimabeleid

Tijdens de commissievergadering van 19 maart is de evaluatie van het minimabeleid in Veenendaal besproken. Als VVD Veenendaal zijn wij tevreden over de eindconclusies uit het rapport. De gebruikers zijn tevreden en de meeste uitgangspunten zijn behaald. Toch zijn er een aantal zaken in het rapport, waar wij als VVD mee worstelen.

Kijkend naar bijvoorbeeld Barneveld en Nieuwegein, twee vergelijkbare gemeenten, betaalt Veenendaal soms per gezin 2000 tot 3000 euro meer. Daarnaast lazen wij ook dat er een overlapping bestaat tussen de geld-terug-regeling (GTR+) en het Jeugdfonds sport, iets wat ons dubbelop en ongewenst lijkt. Als laatste, maar wel zeer belangrijkpunt is dat wij als VVD willen dat mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan, maar dan moet werk wel lonen. Wij zien nu dat werken in Veenendaal minder snel loont, aangezien de gemeente tot 130% van het minimuminkomen ondersteunt.

Tijdens de commissie hebben wij de portefeuillehouder verzocht ons inzicht te geven in de totaalkosten per voorziening en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Dit heeft hij ons toegezegd. Wij hopen hiermee tijdens de behandeling van het nieuwe minimabeleid, goede informatie te hebben om de juiste keuzes te maken.

Ruben Schoeman
Raadslid