Meer is niet altijd beter

Het college heeft maatregelen voorgesteld om de tekorten in het sociaal domein onder controle te krijgen. De VVD dringt al heel lang aan op een aantal van deze maatregelen, zoals betere afspraken tussen aanbieders van ondersteuning en met huisartsen, het op tijd laten indienen van rekeningen bij de gemeente en het prikkelen van aanbieders om zware ondersteuning, wanneer dat kan, af te bouwen naar lichtere.

Enerzijds zien wij in deze maatregelen een manier om de kosten onder controle te krijgen. Dat is nodig om verdere lastenverhogingen voor alle inwoners van Veenendaal te voorkomen. Anderzijds is dit een manier om ervoor te zorgen dat mensen niet blijvend te zware ondersteuning krijgen. Het is in hun belang zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Als de behoefte er niet meer is, kan de tussenkomst van de ondersteuning weer minder. Meer is niet altijd beter.

Jesper Diepeveen
Raadslid