Ondermijning verdient alleen bestrijding

Ondermijning staat hoog op de politieke agenda. Wat de VVD betreft is dat volkomen terecht. Ondermijnende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld witwassen en georganiseerde hennepteelt, raakt immers de gehele samenleving. Het is dan ook goed om te zien dat de €300.000 die de gemeenteraad op ons initiatief voor de bestrijding hiervan jaarlijks beschikbaar heeft gesteld vruchten afwerpt. Het is moeilijk de cijfers achter ondermijning in beeld te krijgen, maar we zien wel dat er vaker actie tegen wordt ondernomen.

© Bron: Openbaar ministerie

Ook is de gemeentelijke organisatie zo ver op orde dat permanent en effectief ondermijnende criminaliteit opgespoord wordt. Hierdoor krijgen criminelen minder ruimte. Wel heeft de VVD nog vragen bij de invulling van het ‘versterken van de maatschappelijke weerbaarheid’. Hier hebben wij tijdens de raadscommissie van 21 mei jl. dan ook vragen over gesteld.
Met ondermijning verdienen criminelen geld, maar het enige dat ondermijning werkelijk verdient, is bestrijding!

Ruben Nap, commissielid VVD