IW4: Bouwen aan de toekomst

Een half jaar geleden heeft de raad het besluit genomen om IW4 verder te ontwikkelen als professioneel werkleerbedrijf. De expertise en ervaring van IW4 wordt hierbij ingezet om de doorstroom van mensen met een uitkering naar gewone werkplekken te bevorderen. De VVD vindt dat iedereen de kans moet krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en om zoveel mogelijk op eigen benen te staan.

Deze maand is IW4 gekomen met een eerste opzet van het plan om deze ontwikkeling vorm te geven. Op een aantal punten moet dit transitieplan nog uitgewerkt worden. Het is belangrijk dat het door ons zo gekoesterde IW4 goed loopt. De VVD vindt het belangrijk dat uit dit “transitieplan” naar voren komt, dat IW4 een passend en vernieuwend aanbod voor re-integratie aanbiedt. En dat IW4 actief werkgevers opzoekt en ondersteunt in het kader van een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. 
 
Jesper Diepeveen
Raadslid