Warmtetransitie: betaalbaarheid en draagvlak

Er wordt in Nederland volop gesproken over ‘van-gas-af’. De winning van gas uit Groningen wordt beëindigd en omdat het Rijk onafhankelijk wil zijn van andere landen, is er een zoektocht naar alternatieve energiebronnen. Begrijpelijk en logisch. Centrale vraag is nu; hoe gaan we dat in Veenendaal regelen?

Bekend is dat VVD Veenendaal windmolens niet ziet zitten, evenals grootschalige zonneparken. Veenendaal heeft er simpelweg de ruimte niet voor. De VVD is ook geen voorstander van biomassa, omdat dit geen CO2 neutrale manier van energievoorziening is. Ook voor industriële restwarmte zijn er in Veenendaal weinig bronnen. Dat betekent dat de mogelijkheden voor Veenendaal beperkt zijn. Er ligt dus een grote opgave voor ons, waarvan de uitkomst nog ongewis is. Het tempo waarin de transitie moet plaatsvinden is van groot belang. De VVD heeft altijd geroepen dat 2035 in de plannen van Energieneutraal Veenendaal niet een vast getal is. Beter is het om aan te sluiten bij de natuurlijke momenten. Een te snelle geforceerde transitie, zeker gezien de Veense mogelijkheden, kan hoge meerkosten met zich meebrengen en kan tot gevolg hebben dat we op een later moment goedkopere en betere innovaties mislopen.

Wat betreft de grote vraag: ‘wie betaalt de rekening?’ heeft de VVD herhaald dat wij vinden dat elke huizenbezitter over zijn eigen portemonnee gaat. Een selectiecriterium om die inwoners, die de grootste financiële draagkracht zouden hebben, het eerst te dwingen een warmtetransitie in hun huis te regelen, is wat de VVD betreft dan ook een absolute ‘no-go’. Elke Veenendaler moet keuzevrijheid hebben in de oplossingen die het meest geschikt zijn en de Veenendaler moet zeker niet worden gedwongen in een overhaast tempo, laat staan dat zijn inkomen hierin zou moeten meewegen. Wel zijn we ons ervan bewust dat er spoedig een aanvang moet worden gemaakt. Dat kan door de concrete plannen voor de warmtetransitie in Veenendaal bekend te maken, zodat iedereen op zijn eigen moment kan overstappen. Daarmee kan aangesloten worden op levensduur van eigen apparatuur, zoals de CV. Communicatie en participatie kunnen duidelijkheid geven, het draagvlak vergroten en angsten wegnemen. Daar zijn we allen bij gebaat.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter