De hoogspanningslijn ondergronds: dichterbij dan ooit!

De hoogspanningslijn ondergronds: dichterbij dan ooit! De VVD wil de hoogspanningskabels die dwars over Veenendaal lopen, graag ondergronds; liever vandaag dan morgen. Dit verbetert de leefomgeving en maakt de skyline van Veenendaal aantrekkelijker. Nu ligt er een voorstel om de laatste harde noot te kraken, namelijk een gemeentelijke bijdrage van € 5,7 miljoen.


Als financieringsbron één hiervoor ziet de VVD de reserve die is opgebouwd met de precarioheffing. Hier loopt echter nog wel een juridische procedure over. Voor de uitspraak van de rechter moeten we nog even geduld hebben, maar we zijn positief. Daarnaast blijft de zoektocht naar andere financieringsbronnen voor de VVD essentieel, te denken is onder andere aan geld vanuit de Provincie. De financiële risico’s voor onze gemeente willen wij zo laag mogelijk te houden. Onze uitgangspunten staan in het voorstel aan de gemeenteraad. De onderkabeling was nog nooit zo dichtbij.

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter