Winkelcentrum Ellekoot op de schop

Het winkelcentrum Ellekoot heeft een verouderde uitstraling, daar is iedereen het inmiddels wel over eens. Na gezamenlijk overleg tussen de eigenaar en de winkeliers komt hier op korte termijn verandering in. Er liggen plannen voor een fraaie vernieuwing van dit druk bezochte wijkwinkelcentrum. De VVD is erg tevreden met de plannen zoals deze nu voorliggen. Zo komen er nieuwe gevels inclusief moderne verlichting en de winkelruimte voor de supermarkt wordt uitgebreid.

© sweco vastgoed

Verder wordt het laden en lossen veiliger en krijgt het voetgangersgebied een vriendelijker (groener) uitstraling. Het aantal parkeerplaatsen voor de auto blijft op orde en er komen aparte fietsparkeerplaatsen op slimme locaties. Dat vinden wij als VVD belangrijk. Wel hebben wij nog aandacht gevraagd voor een goede oplossing voor het parkeren van de auto tijdens de bouwwerkzaamheden, vooral in de winkel-piekuren. De wethouder heeft toegezegd hiernaar te kijken.

Normaal gesproken zou de gemeente 2025 gestart zijn met het opknappen van het voetgangersgebied en het laden/lossen, maar dit wordt nu enkele jaren naar voren geschoven om het aan te laten sluiten op het opknappen van de winkelpanden. De kosten die gepaard gaan met het vervroegen van de investering in het openbaar gebied door de gemeente, worden gedragen door de eigenaar.
Leo Nooteboom
Raadslid