De meerjarenbegroting; krap an

De Programmabegroting 2020-2023 is sluitend en dat is een hele prestatie. In de begroting zijn alle zaken die we in de Kadernota hebben vastgelegd, in financiële zin vertaald. Maar ruimte voor nieuw beleid en/of andere wensenlijstjes is er niet. Een pas op de plaats, want het is krap an!


De Programmabegroting 2020-2023 is sluitend en dat is een hele prestatie. In de begroting zijn alle zaken die we in de Kadernota hebben vastgelegd, in financiële zin vertaald. Maar ruimte voor nieuw beleid en/of andere wensenlijstjes is er niet. Een pas op de plaats, want het is krap an!

Wel is de VVD tevreden met de financiële afhechting van een aantal voor ons belangrijke zaken, zoals de verbreding van de Rondweg Oost inclusief ondertunneling, de onderkabeling van de hoogspanningslijnen, het veiligheidsbeleid en een verdere uitwerking voor een vitale binnenstad. Zorgen maken we ons nog steeds over de betaalbaarheid van de Jeugdhulp. Ondanks het ingezette beleid om meer efficiënter en effectiever te werken, zien we (nog) geen verlaging van de tekorten. Tevens maken we ons zorgen over de stikstofproblematiek. Hier moet snel een oplossing voor gevonden worden, zodat de woningbouw doorgang kan vinden.

Ronald Veen
Raadslid