Schieten op een bewegend doel

Het college heeft dit voorjaar een schatting gegeven van de kosten voor een benchmark van de ambtelijke organisatie. De VVD heeft bij de consultatie in de commissie aangegeven tegen een diepgaand benchmarkonderzoek te zijn dat nu volgens de offerte € 160.000,= moet kosten.


Enerzijds werkt de gemeente Veenendaal al kostenefficiënt ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Anderzijds was in het weekblad Binnenlands Bestuur onlangs een positief artikel te lezen over de kanteling van onze ambtelijke organisatie. Zonder de organisatie stevig uit te breiden, wil Veenendaal het hoofd bieden aan de ontwikkelingen in de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Niet meer werken binnen de vaste lijnen van een afdeling, maar werken met wisselende multidisciplinaire teams. Met zo’n bewegend doel zien wij weinig reden voor deze benchmark. Er wordt dan immers vergeleken met gemeenten die nog niet zo ver zijn. Wij vertrouwen op onze eigen (re)organisatie.

Ronald Veen
Raadslid