GFe afval scheiden, nu ook voor de hoogbouw

Uit het tevredenheidsonderzoek over afvalinzameling kwam naar voren dat hoogbouwbewoners ook graag hun groente-, fruit- en etensresten (GFe) apart willen aanbieden. Tot nu toe was dat niet mogelijk en kregen deze bewoners 20% korting op hun restafvaltarief.


De VVD is een voorstander van deze extra serviceverlening. Deze bewoners hebben nu bijvoorbeeld stankoverlast door het GFe afval. De VVD wil dat zij gratis en 24/7 dit afval weg kunnen brengen naar een GFe afvalzuil. Wij vinden het van groot belang dat de uitrol van deze GFe-zuilen zorgvuldig en in overleg met de bewoners gebeurt. Hoe meer gemotiveerde bewoners om afval goed te scheiden, hoe minder vervuiling, bijdumping en zwerfvuil. In fase twee komen kleinere hoogbouwcomplexen aan bod. Daar vindt maatwerk plaats. Deze bewoners behouden de bestaande korting totdat ook zij de gelegenheid krijgen om het GFe afval goed te scheiden. Dat is eerlijk!

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter