Subsidieverordening gemeentelijke monumenten; zonder argumenten nog geen extra centen!

Het college kwam in de afgelopen raadsvergadering met een “oplossing” voor het niet opraken van het budget van € 125.000,- voor subsidies voor de gemeentelijke monumenten. In het voorstel van het college werden de maximale subsidies voor onderhoud per monument fors verhoogd. Daarnaast wordt de regeling vereenvoudigd, subsidie voor een bouwkundig inspectierapport mogelijk en communicatie over de regeling verbeterd.

De vereenvoudiging, de subsidie voor bouwkundige inspectie en een betere communicatie zien wij wel zitten. Maar bij fors hogere subsidies raakt het budget natuurlijk snel eerder op. Dan kunnen minder eigenaren gebruik kunnen maken van deze subsidiepot. Is dat nu de beste oplossing voor het behoud van onze geliefde gemeentelijke monumenten? Wij vinden van niet. Ook omdat nu helemaal niet bekend is, waarom het budget niet wordt benut.

Om die reden heeft de VVD, ondersteund door de SGP en Lokaal Veenendaal, een wijzigingsvoorstel gedaan. Hierin worden de subsidies (met één uitzondering) niet verhoogd. Aan de rest van het voorstel verandert niets. Wij zijn erg blij dat een meerderheid van de raad dit voorstel steunde.

Wat ons betreft gaat het college nu onder de eigenaren van de 110 gemeentelijke monumentenpanden na, of zij de afgelopen jaren wel of geen gebruik gemaakt hebben van de beschikbare subsidie, waarom ze dat wel of niet gedaan hebben en hoe hun ervaringen waren. Met een goede onderbouwing kunnen we dan beter nagaan op welke manier we onze gemeentelijke monumenten het best in stand houden. Zonder argumenten nog geen extra centen!

Leo Nooteboom
Raadslid