Eigen kracht eerst!

Deze maand stelt de raad het Integraal Beleidskader Sociaal Domein vast. Daarin wordt besloten hoe de gemeente de komende drie jaar zal sturen op de ontwikkelingen bij jeugdhulp, Wmo, minima en schulddienstverlening.

Voor de VVD staat voorop dat bij een vraag om hulp, eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden om deze vraag op eigen kracht, al dan niet samen met het eigen netwerk, op te lossen. Soms is eenvoudige ondersteuning al voldoende om snel weer op eigen benen te staan. Lukt dat niet, dan wordt gezocht naar een duurzame oplossing, zonder dat telkens opnieuw het verhaal over de wenselijke hulpverlening verteld hoeft te worden. Voor deze mensen vormt de gemeente dan een stabiele basis. Mocht blijken dat bepaalde mensen toch financieel door het ijs dreigen te zakken, dan is daarvoor het maatwerkbudget ingesteld. Onze inzet is altijd een oplossing van het probleem en geen symptoombestrijding.

Jesper Diepeveen
Raadslid