Samen voor betere zorg

Op vrijdag 7 februari was de fractie van de VVD te gast bij Eerstelijns Samenwerking Veenendaal. Hier hebben wij met Hans Ooms een gesprek gevoerd over hoe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in Veenendaal kan leiden tot efficiëntere en kwalitatief betere patiëntenzorg in Veenendaal. Hij gaf uitleg over de ideeën van dit samenwerkingsverband voor gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten en zorgprogramma’s. Met name het samenwerken tussen verschillende typen zorgverleners, zoals artsen en fysiotherapeuten, zag hij als meerwaarde voor de patiëntenzorg. Het is goed om te zien dat gemeente en zorgverleners op dit vlak hetzelfde doel nastreven.

De VVD zal dergelijke initiatieven om samen te werken op de voet blijven volgen. Het is van belang dat partijen zich blijven inzetten voor de beste en meest passende zorg voor hen die dat in Veenendaal nodig hebben.

Jesper Diepeveen
Raadslid