Beleidsarm Kader Sport en Bewegen

VVD is trots op het sportklimaat in Veenendaal; onze inwoners sporten meer dan gemiddeld. De Veense sportverenigingen zorgen voor een A-sportklimaat. Bij dit A-klimaat hadden wij ook graag een A-beleidskader gezien, echter dat viel tegen. Het ontbrak in het beleidskader Sport en Bewegen aan concrete doelstellingen.

Vooral de voorgestelde maatregelen om de veiligheid op en rondom de sportvelden te garanderen, viel ons tegen. De VVD wijst hier al jaren op en de sportverenigingen geven dit zelf ook aan. Nu staan er echter nog onvoldoende maatregelen hiervoor in het beleidskader. Wel heeft de wethouder een aantal toezeggingen gedaan, met name over de komst van een lokale vertrouwenspersoon en over de bevordering van de fysieke veiligheid. Ook omtrent het ontbreken van KPI’s (=indicatoren, waarmee de prestaties van het beleid gecontroleerd kunnen worden) heeft de wethouder toezeggingen gedaan. We vinden het namelijk wel heel belangrijk om te kunnen zien waar het geld van het sportbeleid naar toe gaat.

Met deze toezeggingen in het achterhoofd en vanwege het feit dat de sportverenigingen in Veenendaal enthousiast waren over de visies in het beleid, hebben we toch besloten vóór het beleidskader te stemmen. Als VVD-fractie hopen wij vooral dat de wethouder nu aan de slag gaat met de verenigingen, om ons A-sportklimaat verder te versterken.

Ruben Schoeman
Raadslid