Voorkom dat de Coronacrisis ons ondernemers en werkgelegenheid kost

Sinds afgelopen week zijn er (aanvullende) maatregelen vanuit de Rijksoverheid genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De actuele crisis rond het Coronavirus brengt grote uitdagingen met zich mee voor ons allemaal. Het is niet uit te sluiten dat de maatregelen de komende dagen nog verder moeten worden geïntensiveerd. De gemeente werkt er op dit moment keihard aan om deze crisis het hoofd te bieden. Daar geven wij als VVD alle ruimte voor. Wel willen wij een aantal suggesties meegeven om onze ondernemers te beschermen, zij hebben namelijk veel last van deze crisis.

De afgelopen maand zijn de belastingaanslagen op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben, of krijgen, ten gevolge van het Coronavirus mogelijk problemen met een te acuut tekort aan liquiditeit om deze situatie het hoofd te bieden. Op landelijke niveau is er al een aantal maatregelen voor ondernemers bekend gemaakt. We hopen dat de gemeente ook maatregelen zal treffen. Daarbij denken wij aan:
* uitstel voor het betalen van gemeentelijke belastingen (OZB, reclame-, precario-, toeristenbelasting, etc.);
* het tijdelijk afzien van boetes (voor te late betaling) voor gemeentelijke belastingen;
* het tijdelijk opschorten van termijnen bij een lopende betalingsregeling c.q. de bedragen tijdelijk te verlagen;
* het verkorten van de doorlooptijden bij een aanvraag voor ondersteuning in kader van BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) voor kleine ondernemers, waaronder ZZP’ers;
* het aanwenden van alle mogelijke maatregelen om lokale ondernemers te helpen en/of te ondersteunen in deze uitzonderlijke situatie.

Als lokale VVD vinden we dat we moeten voorkomen dat ondernemingen en ZZP‘ers omvallen. Het gaat immers om behoud van onze werkgelegenheid!

Ronald Veen
raadslid