Kernenergie, gewoon doen!

De discussie rondom kernenergie als onderdeel van de energietransitie voor de langere termijn is recentelijk door de gezamenlijke VVD fracties van de regio Foodvalley op de kaart gezet. Voor de VVD geldt kernenergie als dé manier om de CO2 uitstoot te beperken en dé manier om de energietransitie volledig te kunnen bereiken.

© Rolls Royce

Bij de concept Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Foodvalley wordt slechts uitgegaan van bestaande technieken op basis van zon- en windenergie. De VVD is geen voorstander van windmolens en grootschalige zonneparken. We zien dat het draagvlak hiervoor bij veel inwoners vermindert. Logisch, want het heeft een grote impact op onze directe leefomgeving. Het draagvlak voor kernenergie zien wij stijgen. Kernenergie, zeker in de vorm van een Small Modular Reactor (SMR), kan veilig worden geproduceerd en is in vergelijking de goedkoopste manier om duurzame energie op te wekken en CO2 uitstoot te verminderen. Kernenergie, gewoon doen!

Yvonne Bottema

Fractievoorzitter