Nee tegen een biomassacentrale

De VVD zegt duidelijk NEE tegen de plaatsing van een biomassacentrale in Veenendaal. Biomassa is een peperdure en naar onze mening niet duurzame oplossing uit het Klimaatakkoord, om ons land af te helpen van het aardgas.

© Foto TU Delft

Nu zijn wij er sowieso niet happig op om snel van gas los te gaan, maar het kappen en verbranden van bomen voor biomassa is voor de VVD onbespreekbaar. Bij verbranding zorgt zulke biomassa voor veel meer vervuilende uitstoot dan kolen en gas tezamen. Deze zwaar gesubsidieerde biomassacentrales zijn zogenaamd CO2-neutraal verklaard door een stevige lobby van de elektriciteitsbedrijven. Onbegrijpelijk, want hout verbrandt veel sneller dan een boom in het bos weer aangroeit. Daarnaast ontstaat er een verdienmodel, waarbij mondiaal hele bossen worden gekapt om deze vervolgens in Nederlandse ovens te verbranden. Omgekeerde wereld!

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter