Inbreng VVD over motie opvang verweesde vluchtelingenkinderen in Griekenland

Voor ons ligt een Motie Vreemd over de opvang van verweesde vluchtelingenkinderen. Een op het eerste gezicht sympathieke motie, waarmee de indieners de beste bedoelingen hebben. Toch zijn wij als VVD Veenendaal niet voor deze motie. Hier zijn twee redenen voor: 1). Wij zijn geen voorstander van bemoeienis met landelijk beleid, 2). Het grotere probleem wordt door de indieners vergeten.

Als VVD snappen wij de onderbuikgevoelens omtrent dit onderwerp. Als je kijkt naar de beelden uit Griekenland wil je het best mogelijke voor de migranten daar. Derhalve is het best mogelijke niet de makkelijke oplossing. De oplossing ligt naar onze mening veel ingewikkelder dan het regelen van opvang:

  • de oplossing ligt deels in de verbetering van de Griekse asielprocedures, 
  • de oplossing ligt deels in de diplomatieke relatie tussen Griekenland, Turkije en de Europese Unie en 
  • de oplossing ligt bij opvang in de regio. 

Deze gesprekken worden gevoerd door de landelijke regering, omdat zij het bevoegd gezag zijn om dit te doen. Zij voeren deze gesprekken zodat er een oplossing komt voor het grotere probleem, zodat minder mensen de gevaarlijke oversteek naar Europa maken. De landelijke regering voert deze gesprekken omdat zij het beste willen voor de migranten daar. Daarom wil de regering geen beeld scheppen van hoop, wat uiteindelijk alleen maar gevaren oplevert.  

Als VVD Veenendaal staan wij achter de regering, staan wij achter het gevoerde beleid, omdat wij inzien dat de beste oplossing niet de makkelijke oplossing is. Dus in plaats van de regering terug te fluiten, spreken wij hierbij onze steun uit voor de regering, wensen hen veel wijsheid toe en zullen wij tegen deze motie stemmen. Niet uit harteloosheid, maar vanuit het oogpunt dat de oplossing van de regering in ons oogpunt beter is dan de oplossing van deze motie. 

Ruben Schoeman
Raadslid