VVD voor duurzame en toekomstbestendige brandweerkazerne

Ondanks de grote gezondheidscrisis door het Coronavirus moeten andere werkzaamheden toch doorgaan. De gemeenteraad is onlangs bijgepraat over de Brandweerkazerne. Directe aanleiding voor deze bespreking was de keuze voor een zogeheten ademluchtwerkplaats bij de brandweerkazerne. Vorig jaar hebben wij als VVD bij het college aangegeven voor deze ademluchtwerkplaats te zijn. Door deze werkplaats is paraatheid van het overwegend vrijwillige brandweerkorps beter te realiseren. Met de werkplaats zal er meer personeel vast op de kazerne aanwezig zijn, in plaats van dat dit personeel eerst nog opgeroepen moet worden. Dat is goed voor de veiligheid in de gemeente Veenendaal. Naast deze directe aanleiding, zijn er nog andere structurele problemen die ertoe leiden dat over de brandweerkazerne moet worden nagedacht. Ten eerste staat de inzet van de brandweer onder druk. Een probleem met de huidige kazerne is bijvoorbeeld dat het materiaal nauwelijks past en dat het moeilijk wordt te voldoen aan de Arbo-eisen. Ten tweede veroudert het vastgoed, waardoor ook de technische staat van onderdelen kan verslechteren.

© Erwin Bakker

Naast deze directe aanleiding, zijn er nog andere structurele problemen die ertoe leiden dat over de brandweerkazerne moet worden nagedacht. Ten eerste staat de inzet van de brandweer onder druk. Een probleem met de huidige kazerne is bijvoorbeeld dat het materiaal nauwelijks past en dat het moeilijk wordt te voldoen aan de Arbo-eisen. Ten tweede veroudert het vastgoed, waardoor ook de technische staat van onderdelen kan verslechteren. 

Tijdens de beeldvormende avond kregen wij te zien welke keuzemogelijkheden er zijn. Nieuwbouw of de huidige kazerne opknappen? Ook de financiële consequenties van de verschillende keuzemogelijkheden kregen wij hierbij te zien. Een nieuwbouwkazerne is duurder, maar heeft het voordeel dat er ook extra woningen op de locatie gebouwd worden. In deze krappe tijden zijn de opbrengsten van deze woningbouw zeer welkom. Daarmee komen er tegenover de kosten van een nieuwbouwkazerne ook opbrengsten te staan. Zo kan de ‘businesscase’ voor de locatie, met een nieuwe brandweerkazerne daarop, verbeterd worden. Naar aanleiding van de presentatie leken er ons wel mogelijkheden om ook wat hoger en/of duurdere woningen te bouwen. Over welke mogelijkheden de locatie hiervoor biedt, hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Zo kunnen we een duurzame en toekomstbestendige brandweerkazerne realiseren. Tegelijkertijd helpt meer nieuwbouw de druk op de woningmarkt in Veenendaal te verlichten. 

Wij zijn benieuwd naar de mogelijkheden die de locatie biedt. Voor de veiligheid van onze inwoners en bedrijven is het van groot belang dat de brandweerkazerne in Veenendaal toekomstbestendig is, voor ons aller veiligheid!

Ruben Schoeman
Leo Nooteboom

Raadsleden