Over de Veense hoogtevrees en wensdenken over auto’s weren

In een onverwacht spannend debat is afgelopen donderdag de Ontwerp-Omgevingsvisie in de gemeenteraad besproken. In de Omgevingsvisie worden toekomstige ontwikkelingen in Veenendaal vastgelegd met als uitgangspunten Gezond, Duurzaam en Veilig. Op twee onderdelen vonden wij dat de Omgevingsvisie gewijzigd moest worden voordat die de inspraak inging. Het ging daarbij om een hele reeks gedetailleerd voorgeschreven bouwhoogten en om het STOMP principe.

Veenendaal moet woekeren met ruimte. Veel bedrijventerreinen worden omgezet naar woningbouw. Om de economie niet te schaden en voor wonen en werken ruimte te blijven bieden, moeten we de hoogte in. Wij zien die hoge, groene en duurzame woontoren graag verschijnen. In de Omgevingsvisie was de Veense hoogtevrees vastgelegd met een reeks voorschriften voor maximale bouwhoogten. Wij vonden dat overbodig. Een initiatief moet in overleg met omwonenden en gemeente tot stand komen, haalbaar en aanvaardbaar zijn en passen bij de GDV-uitgangspunten van de Omgevingsvisie. Die hoge, groene en duurzame woontoren, hij zou maar zo kunnen sneuvelen op één enkele meter te hoog. Het wordt tijd dat aan de Veense hoogtevrees een eind komt. Met de steun van andere partijen hebben wij die bouwhoogten uit het ontwerp gefietst. 

Over fietsen gesproken, zeker, het is Gezond en Duurzaam en de VVD stimuleert dat van harte. Goede voorzieningen, goede parkeergelegenheden en veilige en duidelijke routes zijn daarvoor essentieel. Maar wij vinden wel dat het een vrije, en niet een afgedwongen keuze moet zijn. Niet door te ontwerpen van Stappen, naar Trappen (fiets), naar Openbaar vervoer, naar Mobiliteit als een service (zoals een deelauto) en, als allerlaatste mogelijkheid, naar de Personenauto (uiterst ‘creatief’: het STOMP principe). Dit kwam vooral neer op het weren van de eigen auto, voorzien van een flink toefje wensdenken dat mensen dan wel gaan bussen of fietsen. Dat was destijds ook de gedachte bij de Rondweg-Oost, die nu vastloopt, en voor Veenendaal-Oost met z’n ene uitgang. De bewoners van de wijk kunnen erover meepraten. 

Ook voor ons winkelcentrum en de prachtige parkeervoorzieningen is STOMP slecht. Het opjagen van de parkeertarieven, winkelend publiek wegjagen en centrumbewoners op kosten jagen, worden we daar nu beter van? Het knippen van wegen betekent omrijden, weinig Duurzaam. Althans, als men überhaupt nog naar ons winkelcentrum wil komen. Het betekent ook meer auto’s op minder wegen. Voor de bewoners die daaraan wonen, niet echt Gezond. Wij zijn blij dat we ook dit STOMP wensdenken met steun van andere partijen uit Omgevingsvisie hebben kunnen verwijderen.

Leo Nooteboom
Raadslid