Stevige steun voor onze economie!

De coronacrisis heeft forse economische gevolgen. De VVD wil daarom stevige maatregelen om onze economie en werkgelegenheid te ondersteunen. In 2019 is door de gemeente een winst gerealiseerd op lopende bouwprojecten van € 2,9 miljoen. Een mooi resultaat! Wij willen vanuit deze winsten € 2 miljoen storten in een reservefonds voor bedrijfsverplaatsingen.

Het reservefonds kan worden ingezet om bedrijven uit woonwijken te verplaatsen, om winkels te concentreren in de (wijk)winkelcentra en om bedrijfsverplaatsingen op de bedrijventerreinen te ondersteunen. Hiermee kunnen we bedrijvigheid blijven stimuleren op de beperkt beschikbare grond in Veenendaal. We kunnen de verplaatsing van winkels naar ons centrum bevorderen om zo leegstand tegen te gaan en onze mooie winkelstad te versterken. Ook kunnen we hiermee nieuwe locaties realiseren voor hoognodige woningbouw, nu Oost bijna volgebouwd is en er verder binnen Veenendaal geen ruimte meer is.

Dit voorstel is voor ons zeer goed verdedigbaar!

Ronald Veen
raadslid